Vi trenger flere frivillige

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Har du 30 min i uken og kan ta med deg en som sliter med demens på tur, eller ta en kaffekopp sammen? Da hører vi gjerne fra deg! :)

Stadig flere rammes

Demens er en sykdom som kan ramme oss alle. Det er flere og flere som får denne sykdommen i kommunen vårt.

Demens rammer på flere måter, men som oftest sliter personen med korttidshukommelsen. Personen kan oppleve verden som uoversiktlig og kan blir urolig. Noe av det som kan hjelpe er aktivitet og sosialt samvær.

Foto øverst: CLA

Lær mer om demens

Vi ønsker å lage en gruppe med frivillige som er «spesialisert» på demens. Det vil si at du vil få litt undervisning i forhold til hva demens er, og hvordan du kan hjelpe en person med demens til å ha en god dag/opplevelse, eventuelt også hva du skal gjøre i en litt utfordrende situasjon.

Har du lyst til å bli med å lære litt mer om demens, og være frivillig for dem som har utfordringer?

 

Slik går du frem

Last ned Nyby-appen.

Søk på grupper i nærheten av Bamble. Da vil gruppen frivillige for demente, Bamble, komme opp. Spør om du kan bli medlem her så kontakter vi deg. J

Du må levere politiattest og signere på taushetserklæring for å være frivillig. Dette får du god informasjon om når du kontakter oss.

 

Velkommen som frivillig! :)