Viktig avtale signert i dag

Sist oppdatert: 08. september 2023

Frier Vest har fått sin første leietaker. Her kan det bli en fullskala fabrikk i Bamble for bærekraftige batterimaterialer.

STORE MULIGHETER: Det er knyttet stor spenning til utviklingen av Frier Vest-området. Dagens avtale var et viktig steg på veien. (Foto: Frier Vest) 

Avtalen sikrer Vianode, en norsk produsent av bærekraftige batterimaterialer, en festeavtale med Frier Vest Asdal AS og Grenland Havn IKS for en industritomt på 250 dekar på Frier Vest, skriver selskapet i en pressemelding i formiddag.

Avtalen gir Vianode mulighet til en betydelig industrietablering i Bamble kommune.

 

FORNØYD: Både styreleder Roy Vardheim i Frier Vest Holding AS og ordfører Hallgeir Kjeldal var svært fornøyd med avtalen som ble signert i dag. (Foto: Tim Kronborg)

Gir fart i utviklingen

Avtalen sikrer Vianode tilgang på en tomt som selskapet ønsker å benytte til en fullskala fabrikk for bærekraftig produksjon av batterimaterialet grafitt. En endelig investeringsbeslutning om utbygging forutsetter nødvendige rammevilkår inkludert tilgang på kraft og støtteordninger, samt kommersielle forhold.

– Avtalen gir utviklingen av Frier Vest ytterligere fart, og en etablering vil kunne gi betydelig vekst for hele Grenlandsregionen. Vianode er en virksomhet som er helt i samsvar med strategien for Frier Vest. Vi ønsker oss nyskapende industrielle leietakere som har full utnyttelse av den attraktive beliggenheten, med blant annet umiddelbar tilgang til et effektivt havneanlegg, sier Roy Vardheim, styreleder i Frier Vest Holding AS.

STOR OPPMERKSOMHET: Den nye avtalen kan få stor betydning ikke bare for Bamble, men for hele Grenlandsregionen, og det var stor interesse for saken i dag. (Foto: Tim Kronborg)

Muliggjør storskalaproduksjon

– Frier Vest er et attraktivt industriområde som kan muliggjøre etablering av bærekraftig storskalaproduksjon med nærhet til Vianodes fabrikk for kundekvalifisering under oppføring på Herøya og vårt pilot- og forskningsmiljø i Kristiansand. Kontrakten demonstrerer Vianodes intensjoner om videre etablering i Norge, som en del av vår skaleringsplan i Europa og Nord-Amerika. Vianodes neste fabrikk vil bli etablert der hvor rammevilkår og kommersielle forhold best møter Vianodes ambisjoner, sier Hans Erik Vatne, fungerende CEO og COO i Vianode.

Vianodes materialer produseres med rundt 90 prosent lavere CO2-utslipp enn dagens konvensjonelle materialer, som er basert på en betydelig mindre energieffektiv teknologi og mer forurensende energikilde. Materialenes egenskaper påvirker en rekke egenskaper i batterier. I elbiler inkluderer dette raskere lading, økt rekkevidde, lengre levetid, samt økt sikkerhet og resirkulerbarhet.