Klimaworkshop for næringslivet

Sist oppdatert: 04. september 2023

Bamble kommune skal utarbeide en kommunedelplan for Klima og energi. I den anledning inviterer vi næringslivet til workshop 13. september.

Hensikten med planen er å sette mål og tiltak for reduksjon av klimagass i kommunen. 

Skal vi nå FNs klimamål, må vi jobbe sammen. Her spiller næringslivet en viktig rolle. For å sikre god dialog, kartlegge kunnskap og få innspill til planarbeidet, inviterer Bamble kommune til workshopen Hvordan får vi til en klimavennlig fremtid sammen?

Dato: 13. september
Klokka: 13.00 - 16.00
Sted: Rådhuset i Langesund
Påmelding: mette@bamblenf.no

Vi diskuterer blant annet: 
Hva gjør bedriftene i dag?
Hvilke behov har næringslivet?
Hvordan kan kommunen legge til rette, og hvordan kan vi samarbeide?

INEOS og Bamble Næringspark kommer og forteller om sine klimaprosjekter.

Det blir orientering om aktuelle tilskuddsordninger. 

Vi håper så mange som mulig vil delta, og bidra med sin kunnskap til kommunens klimasatsing. Velkommen!