Driftstilskudd kulturforeninger

Sist oppdatert: 20. februar 2024

Frivillige foreninger med kultur som hovedformål og medlemmer under 20 år, kan nå søke om driftstilskudd. Husk å søke innen 1. april.

Foto: Magdalena Mianowicz

Driftstilskudd gis til drift av frivillige, kulturelle lag og foreninger som kan dokumentere medlemmer under 20 år.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til foreningsdrift, herunder forbruksmateriell, undervisning og deltakelse i mesterskap eller andre reiser.

Foreningen må være hjemmehørende i Bamble kommune.

Medlemskap må dokumenteres med kontingent. Antallet innbetalte medlemskontingenter fra året før tildelingsåret skal legges til grunn for tildelingen. 

Søk om driftstilskudd

Husk å oppdatere opplysninger i foreningsregisteret. De som ikke står oppført i foreningsregisteret, må registrere seg før de kan motta støtte.

Frist for å søke driftstilskudd er 1. april 2024.

Driftstilskudd til idrettsforeninger, som er medlemmer i Norges Idrettsforbund (NIF), fordeles automatisk via Bambles Idrettsråd. Idrettsforeninger trenger derfor ikke søke om driftstilskudd.