Ekstraordinær båndtvang oppheves

Sist oppdatert: 31. januar 2024

Båndtvangen blir opphevet fra 1. februar 2024.

IKKE LENGER NØDVENDIG: En periode med mildere vær gjør at det ikke lenger er nødvendig med båndtvang for å beskytte viltet. (Foto: CLA)

Hovedutvalget for primærnæringer drøftet i møtet den 22. januar situasjonen vedrørende ekstraordinær båndtvang.

Utvalget var samstemt om å oppheve båndtvangen etter en periode med mildere vær.

Mye av snøen er nå smeltet og temperaturen er blitt betydelig varmere de siste ukene.

Ekstraordinær båndtvang ble innført 3. januar for å beskytte viltet mot unødvendig stress og mot den ekstrabelastningen løse hunder medfører under krevende snøforhold.