Ekstraordinær båndtvang i Bamble

Sist oppdatert: 04. januar 2024

Fra i dag 3. januar er det innført ekstraordinær båndtvang for hunder i hele Bamble kommune.  

Bamble kommune anser det som nødvendig å innføre forskrift om ekstraordinær båndtvang som følge av store snømengder. Det innføres av hensyn til viltet.

Ekstraordinær båndtvang gjelder for hele Bamble kommune.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre, maksimalt inntil ordinær båndtvangstid inntrer fra 1. april 2024. Ekstraordinær båndtvang innføres for å beskytte viltet mot unødvendig stress og mot den ekstrabelastningen løse hunder medfører under krevende snøforhold.

Bestemmelsen krever at hunden skal være fysisk hindret fra å løpe fritt. Alle hunder skal holdes bundet eller forsvarlig innestengt.  Det er ikke nok å ha hunden  ”under kontroll”. Bestemmelsen gjelder for Bamble kommune, også i eget tun eller hage som ikke har gjerde med tilstrekkelig høyde.

Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak: Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste, og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

Overtredelse av forskrift om ekstraordinær båndtvang straffeforfølges i henhold til hundeloven.

Dersom vintersituasjonen fortsetter som nå, vil en del vilt naturlig omkomme. I første rekke vil dette ramme dyr uten eller bare med små fettreserver, dvs. seint fødte individer, eldre dyr og dyr med skader.

De store snømengdene gjør framkommelighet og tilgangen til mat vanskelig for rådyrene, og de trekker ofte nærmere bebygde områder.

Alle bør ta hensyn ved å unngå steder der en vet vilt oppholder seg og gå vekk dersom vilt oppdages slik at dyra slipper den ekstrabelastning det er å ha folk innpå seg.