Gratis strøgrus til innbyggere

Sist oppdatert: 23. januar 2024

Som vanlig tilbyr Bamble kommune gratis strøgrus til privat bruk.

Ta med egen spade og sving innom og fyll en bøtte eller to. 

Her kan du hente:

* Eik Gjenvinningsstasjon i åpningstiden: Tirsdag og torsdag, kl. 07.00 - 19.00.  

* Rønholt – ved Vest-Bamble aldershjem

* Herre – under brua, Rafnesveien  

Vi understreker at tilbudet om gratis grus gjelder til privat bruk, og at det ikke er tillatt å hente store mengder i henger eller lignende.