Inspirasjonsforum: Ole Petter Hjelle

Sist oppdatert: 05. mars 2024

Velkommen til foredraget "Sterk hjerne med aktiv kropp" på Bamble bibliotek og litteraturhus torsdag 7. mars. Arrangementet er gratis.

Ole Petter Hjelle er lege, hjerneforsker og forfatter. Han vil gi oss et spennende foredrag om betydningen av fysisk aktivitet for hjernen, og hvordan vi kan dra nytte av denne kunnskapen. Forskning viser nemlig at fysisk aktivitet i tillegg til å gi oss et lengre og bedre liv, gjør oss mer kreative, bedrer stressmestring og hukommelse samt reduserer risikoen for depresjon og demens. 

Dato: Torsdag 7. mars 2024
Klokken: 19.00
Sted: Bamble bibliotek og litteraturhus

Arrangementet er gratis og i regi av Seniorliv i Bamble. Husk å reservere plass på tikkio.no eller på telefon til biblioteket: 35965650

Treffpunkt

Vi minner om at den første onsdagen i måneden (unntatt i mai), arrangeres treffpunkt med ulike temaer på Bamble bibliotek og litteraturhus. Les mer her - Seniorliv

Neste gang er onsdag 6. mars klokken 13.00 og har tittelen "Fremtidsfullmakt" ved Gøril E. Oterholt fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Dersom du oppretter en fremtidsfullmakt kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke greier det selv. Livet er fylt med uventede hendelser, det er derfor viktig å forberede seg på de områdene man kan.  

Deltakelse på Treffpunkt krever ingen påmelding, bare møt opp. Enkel servering. Velkommen!