Opplæring for våre folkevalgte

Sist oppdatert: 28. februar 2024

I dag fullførte kommunestyrets faste medlemmer to dagers obligatorisk opplæring.

VAR SAMLET: Kommunestyrets faste medlemmer deltok på opplæring for folkevalgte denne uken. (Foto: Magdalena Mianowicz)

Etter hvert kommunestyrevalg settes nyvalgte politikere på skolebenken for å lære mer om hva rollen som folkevalgt innebærer.

Viktig opplæring

Selve opplæringen som Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) tilbyr alle kommuner etter valget, er kostnadsfri. Her får de folkevalgte lære mer om hvilke regler de må forholde seg til, og hvordan de bør oppføre seg overfor hverandre for å kunne gjøre en best mulig jobb for kommunen.

To dager denne uken møttes kommunestyrets faste medlemmer på Quality Hotell Skjærgården til obligatorisk opplæring i regi av prosessveileder Elin Gran Weggesrud fra KS. Kommunedirektørens ledergruppe var til stede, og faste medlemmer i Hovedutvalg for Velferd, Oppvekst, Samfunn, Primærnæringene, Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelser ble også invitert.

Programmet bestod av forelesninger og gruppearbeid som de folkevalgte vil kunne møte i sin nye rolle.

 

Temaene disse dagene var:

·         Kommunens oppgaver og ansvar

·         Rollen som folkevalgt

·         Ordførers rolle

·         Hvorfor er innbyggerinnvirkning viktig?

·         Rolleavklaring mellom politikk og administrasjon

·         Samspillet de folkevalgte imellom

·         Samspillet med administrasjonen

·         Sosiale medier

·         Habilitet

·         Hva skal kjennetegne kulturen i Bamble kommunestyret,
          og hvordan kan jeg som folkevalgt bidra?

 

Se flere bilder