Pangstart på arbeidet med Gassveien

Sist oppdatert: 24. januar 2024

Kl.14.00 i går gikk den første dynamittsalva av. Arbeidet med Gassveien er offisielt i gang. - Det er ingen tvil om at vi har venta lenge på dette i Bamble, sa ordfører Flølo.

SPENTE: Prosjektleder i Telemark fylkeskommune, Lars Lund sammen med ordfører i Bamble, Jon Pieter Flølo. (Foto: Magdalena Mianowicz)

En lang prosess

For Fylkesvei 353 mellom Rugtvedt –Surtebogen, bedre kjent som Gassveien, har vært et tema i flere tiår. Dette ble naturlig nok også nevnt da fylkesordfører Sven Tore Løkslid ønsket de fremmøtte på Rugtvedt velkommen.

-Dette er en dag som flere enn meg har sett frem til. Det har vel vært snakk om dette i nærmere 50 år, ordfører [Flølo]? Dette her er virkelig en milepæl av en dag, når første salva skal dras av. Det er et symbolsk tegn på at nå er vi ordentlig i gang, sa han.

ØNSKET VELKOMMEN: Fylkesordfører Sven Tore Løkslid ønsket de fremmøtte på Rugtvedt velkommen.

-Det er jo litt spesielt, vi har holdt på i snart 50 år, bekreftet ordfører Jon Pieter Flølo.

I løpet av disse årene er det mange krefter som uavhengig av parti har jobbet hardt for en utbygging av Gassveien. Det er også noe som nåværende ordfører bekrefter.

-Tidligere varaordfører og jeg har leita etter papirer overalt i departement og ellers for å finne ut at staten skyldte oss penger, men sånn ble ikke det. Nå er vi i hvert fall veldig glad for at vi har kommet hit, sa han.

Første salva

Det var knyttet stor spenning til den aller første salva med 700 kg dynamitt som skulle gå i lufta like ovenfor Lasses.  

-Jeg håper at det smeller godt og at arbeidet går fort, sa ordføreren.

- Kall det gjerne også en pangstart for nye Telemark fylkeskommune, la fylkesordføreren til.

Se video av sprengningen her

 

En sikrere vei

Gassveien skal starte fra rundkjøringa ved Lasses. Den vil komme ut igjen ved Findal der den vil gå i bru over eksisterende vei for så å ende i et kryss ved Høen, før den avsluttes ved avkjøringa til Surtebogen. Veistrekninga vil være på 3,9 kilometer.

-Gassveien er kjempeviktig for å flytte tungtransport vekk fra boligområder, trygge sykkelstier for barn og unge, og ikke minst bedre fremkommeligheten for de som bor her, sa fylkesordføreren.

At den nye veistrekninga vil ha stor betydning for mange, er ordfører Flølo enig i.

- Det betyr enormt mye for næringslivet, men også for de som bor her.

Han takket samtidig entreprenøren Hæhre for den jobben som de gjør.

Fylkesordføreren Løkslid bad folk om tålmodighet i anleggsperioden.

-Det blir jo en byggeperiode fremover der vi må be folk om litt tålmodighet og forståelse.

Har du spørsmål vedr Gassveien, kan du kontakte entreprenøren Hæhre på e-post: gassveien@akh.no  

Skal stå ferdig sommeren 2026

Veien skal etter planen ferdigstilles sommeren 2026, med en total kostnad på 598 millioner.

Hoveddelen av prosjektet skal finansieres med bompenger. Én bomstasjon, med toveis innkreving, vil bli satt opp mellom Findal og Skjerkøya.

Prisen per passering vil bli 19,60 kroner med brikke, med passeringstak per måned. Bominnkrevingen er beregnet til å vare i 15 år.

Som en del av prosjektet skal en ny vannledning for Bamble kommune bli etablert på strekningen.

Flere bilder ser du her