Positive trivselstall i Bambleskolen

Sist oppdatert: 09. februar 2024

En ny undersøkelse viser at elevene i Bamble er motiverte og trives godt på skolen. Samtidig synker mobbetallene markant.

Det viser den nasjonale Elevundersøkelsen som ble gjennomført på alle 7. og 10. trinn i fjor høst.

- Det er veldig gledelig å se at systematisk jobbing med rutiner, mestring og samarbeid gir slike resultater, sier Anita Hjorteseth. Hun er virksomhetsleder for skolene i Bamble.  

- Med høy score på samtlige trivselsindikatorer og tydelig synkende mobbetall på nesten alle trinn, bryter vi en negativ trend som har preget skolene etter koronapandemien. Ikke bare trives og lærer de fleste elevene våre bedre enn landsgjennomsnittet, men vi har klart å snu egne resultater fra tidligere år i en svært positiv retning, sier Hjorteseth.

Se alle resultater – udir

Fortsetter den gode jobben

Virksomhetslederen tror at metodisk og målrettet arbeid over tid har vært avgjørende for å snu skuta.

- Vi har alltid hatt fokus på inkludering og mestring i Bambleskolen, men det har stått ekstra høyt på agendaen de siste årene. Blant annet har vi brukt mye tid på kultur- og relasjonsbygging, både i klasserommet og i skole-hjemsamarbeidet, sier hun.

Hjorteseth understreker at årets oppløftende resultater ikke er noen hvilepute, og at én elev som ikke har det bra på skolen alltid vil være én for mye.

- Vi skal bruke denne erfaringen til å jobbe videre med å skape et trygt og godt skole- og læringsmiljø for alle, avslutter hun.  

Om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever kan si sin mening om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre for 7. og 10. trinn (og vg1), men skolen kan selv velge å gjennomføre på flere trinn. I Bamble gjennomfører alle klasser fra 5.-10.trinn Elevundersøkelsen.

Les mer her - udir