Skjærgårdstjenesten rydder på Langøya

Sist oppdatert: 19. januar 2024

I januar og februar jobbes det med å tynne i skogen på vestsiden, mot sundet. Du kan høre bruk av motorsag og se røyk fra brenning av kvist og annet trevirke.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark arbeider sammen med Bamble kommune som grunneier om å restaurerer kulturlandskapet på Langøya landskapsvernområde i Langesund.

Arbeidet har pågått i en årrekke og er forankret i vedtatt forvaltningsplan for øya. Hovedmålet er å forhindre gjengroing og bidra til økt artsmangfold og bedre vekstvilkår for rødlistede arter. Som en bonus bidrar arbeidet også til at øya blir mer lysåpen og mer tilgjengelig som tur og rekreasjonsområde.  

Vi ønsker Skjærgårdstjenesten lykke til med arbeidet i vintermånedene, mens sårbare frø og spirer ligger trygt beskyttet nede i frossen jord og venter på våren.

Foto: Anette Skaugen Guldager