Søkbare turstimidler

Sist oppdatert: 31. januar 2024

Fram til 1. mars kan lag og foreninger søke om tilskudd til etablering eller oppgradering av lokale turstier.

Sparebanken Sør deler ut 2 millioner kroner til formålet i 2024. Grenland friluftsråd sitter i juryen og samarbeider med de øvrige friluftsrådene i regionen om å dele ut midlene.

Over de siste tre årene har turstimidlene bidratt til å merke flere nye spennende stier i Grenland, til turmål kanskje ikke alle er kjent med. I tillegg har mange fått midler til å ruste opp eksisterende stier med bedre skilting, klopper over våte partier og bedre rasteplasser.

Offentliggjøring av de som får midler er 22. mars.

Les mer og søk her: Sparebanken Sør - Turstimidler 2024-2026

Foto: Bjørnar Løkstad