Statlig tilskudd til ny frivilligsentral

Sist oppdatert: 16. februar 2024

Bamble kommune har fått drøyt 480.000 kroner i årlige midler til å etablere og drifte en ny frivilligsentral i Langesund.

Bak søknaden står kultursjefen i Bamble, Trude Lyng, sammen med representanter fra husstyret i Clarks Minde.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som hvert år oppfordrer kommunene til å søke om midler på vegne av sine frivilligsentraler. For å motta tilskudd må sentralene oppfylle en del vilkår, blant annet stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkninga og fungere som et bindeledd mellom kommune og frivillighet.

- Clarks Minde har vært tilholdssted for en rekke lag og foreninger i mange år, og oppfyller allerede kravene over. Det vi gjør nå er å utforske muligheten for å videreutvikle og i større grad formalisere den jobben som gjøres her i dag, sier kultursjefen.

Hun forteller videre at det er flere måter å organisere en frivilligsentral på, og at dette er én av tingene som må komme på plass i den videre prosessen.

- Nå som finansieringen er i orden, kan vi endelig begynne å se på hvordan vi skal gjøre dette i praksis. Potensialet i samarbeidet mellom frivillig og kommunal sektor er enormt, så dette gleder jeg meg til å jobbe videre med, avslutter Lyng.   

Bamble kommune har allerede to etablerte frivilligsentraler som tilbyr en rekke populære aktiviteter hver uke. Også disse driftes delvis med årlige tilskudd fra staten.Torsdag tok kultursjefen med kake til Clarks Minde for å feire positivt vedtak om statlig tilskudd til en frivilligsentral i Langesund