Nasjonal varslingsprøve

Sist oppdatert: 09. januar 2024

10. januar kl. 12.00 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge.

En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon".

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. Noen nettbrett og smartklokker vil også vise nødvarsler.

Det hjelper ikke å slå av lyden for å unngå varselet. Dersom du ikke ønsker å motta varselet, må du slå av telefonen eller sette den i flymodus fra klokken 11.55 til 12.15 onsdag 10. januar.

Hvorfor teste?

Nødvarsel på mobil testes samtidig over hele landet. Hensikten er å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Hensikten er å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Les mer på DSB sine hjemmesider eller på nødvarsel.no