Vi vil høre din mening

Sist oppdatert: 09. januar 2024

Er du fornøyd med informasjonen fra kommunen, eller har du innspill til forbedringer? Svar digitalt eller på papir på vår korte spørreundersøkelse. Fristen er 1. februar.

HVA ØNSKER DU? Vi vil gjerne ha dine innspill til hvordan vi kan forbedre vår kommunikasjon. (Foto: Magdalena Mianowicz)

I forbindelse med arbeidet med en ny kommunikasjonsstrategi, ønsker vi å få innspill fra flest mulig av våre innbyggere. Vi håper derfor at du vil bruke noen få minutter på å svare på en kort spørreundersøkelse.

Undersøkelsen inneholder ca. 10 spørsmål som blir synlige etter hvert som du svarer.

Til spørreundersøkelsen.

Ønsker du heller å svare på spørreundersøkelsen på papir? Du finner våre spørreskjema i skranken på Servicetorget, på Helsestasjonen og på biblioteket.

Din mening er viktig for oss!  Vi trenger svaret ditt innen torsdag 1. februar 2024. Svarene er anonyme.

Tusen takk for hjelpen!