Omsorgsbolig med heldøgnsomsorg

Reidunsvei bofellesskap

Er tilrettelagte boliger for voksne personer med ulike funksjonshemminger. Reidunsvei bofellesskap omfatter 14 boenheter med heldøgns bemanning. Alle boenhetene inneholder: stue, kjøkken, soverom, bad og bod, og det også tilgang til felles oppholdsrom.

 • Besøksadresse:               Reidunsvei 37, 3961 Stathelle
 • Postadresse:                    Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Telefon:                            35 96 53 76

Pedellen samlokaliserte boliger

Er tilrettelagte boliger for voksne personer med ulike funksjonshemminger. Pedellen omfatter 7 boenheter med heldøgns bemanning. Alle boenhetene inneholder: stue, kjøkken, soverom, bad og bod.

Avd.leder: Monica Ivarsson - Tlf. 476 32 629

 • Besøksadresse:               Pedellen 2B, 3961 Stathelle
 • Postadresse:                    Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Telefon:                            481 64 970

Nustadveien samlokaliserte boliger

Er tilrettelagte boliger for voksne personer med ulike funksjonshemminger. Nustadveien omfatter 8 boenheter med heldøgns bemanning. Alle boenhetene inneholder: stur, kjøkken, soverom, bad og bod.

 • Besøksadresse:               Nustadveien 49B, 3970 Langesund
 • Postadresse:                    Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Telefon:                           35 96 24 45

Stathelle bofellesskap for demente

Er et bemannet bofellesskap for demente. Hver beboer har sin egen lille boenhet med kombinert soverom/oppholdsrom og eget bad. Det er 2 avdelinger med 6 boenheter på hver avdeling. Beboere har felles kjøkken og stue/oppholdsrom.

 • Besøksadresse:     Falkåsveien 8, 3960 Stathelle
 • Postadresse:         Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Telefon:                35 96 55 93

Krogshavn omsorgssenter KO2

Krogshavn omsorgssenter omfatter 16 omsorgsboliger med heldøgnbemanning (KO2) Omsorgsboligene i KO2 inneholder: kombinert stue/ kjøkken, soverom og bad, men har også felles areal.

 • Besøksadresse:    Nustadskolevei 16, 3970 Langesund, Innkjøring ved Langesund barneskole
 • Postadresse:         Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Telefon:                35 96 53 55
 • Vakttelefon:          970 58 596
 • Virksomhetsleder: Ann-Christin Nordahl  

Se brosjyre

Krogshavn bofellesskap KO1

Krogshavn omsorgssenter omfatter 8 omsorgsboliger med heldøgnbemanning innen psykiatrien (KO1). Boligene inneholder: kombinert stue/ kjøkken, soverom og bad, har også felles areal.

 • Besøksadresse:    Nustadskolevei 16, 3970 Langesund, Innkjøring ved Langesund barneskole
 • Postadresse:         Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Telefon:                35 96 53 50

Øvre Nustadvei samlokaliserte boliger

 • Besøksadresse:    Øvre Nustadvei, 3970 Langesund
 • Postadresse:         Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Langesund
 • Telefon:                481 64 990

Vest-Bamble aldershjem (VBA)

VBA omfatter 20 enerom fordelt på 2 etg. Med 10 rom pr. etg. Felles spise og oppholds stue i hver etg.  Felles bad og 3 felles toalett i hver etasje

 • Besøksadresse: Nysteinveien 30, 3960 Stathelle
 • Postadresse: Bamble kommune, Helse og Omsorg, Postboks 80, 3993 Stathelle
 • Telefon: 35 96 56 00
 • Virksomhetsleder: Ann-Christin Nordal
 • Avdelingsleder: Kathrine Tveten
Sist oppdatert: 23. februar 2018