Personvern og informasjonskapsler

Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Bamble kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

Lov om behandling av personvern

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger av 01.01.2001 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift.

Merk at personopplysningsloven i mai 2018 vil bli erstattet av nye personvernregler i henhold til EUs forordning for personvern (GDPR), som da blir norsk lov. Se hva dette innebærer på Datatilsynets nettsider.
Bamble kommune vil forholde seg til de nye reglene når de blir gjeldende.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger du fyller inn i, oversendes elektronisk til Bamble kommune. Opplysningene gjør kommunen i stand til å utføre saksbehandlingen av din henvendelse.

Bamble kommune ønsker å gi innbyggerne et digitalt svar på henvendelsene som sendes inn. Det krever at vi må være sikre på at mottaker er rett person. Du blir derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i enkelte skjema. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil utelukkende bli brukt til saksbehandling av saken innsendelsen gjelder. Fødselsnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter.

Personopplysninger

Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av innsamlede data om deg. Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene.

Lagring av opplysninger

Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelige for mottaker, Bamble kommune, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig samtykket i at Bamble kommune kan motta og lagre disse opplysningene.

Sikker dataoverføring

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår via sikret datakommunikasjon. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å se opplysningene du har sendt inn. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om å få opplysningene slettet.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog. Du må da ta kontakt med Veiledningstorget, jf. informasjon nedenfor.

Aldersgrense

Du bekrefter at du er over 18 år.

Informasjonskapsler (cookies)

Bamble kommune bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret på www.bamble.kommune.no.

Når nettstedet bamble.kommune.no brukes, lagres enkelte opplysninger om dette på brukerens datamaskin i små tekstfiler, kalt informasjonskapsler (eng. «cookies»). Informasjonskapsler brukes blant annet til å gi brukere tilgang til ulike funksjoner på nettstedet, og er en vanlig metode for å logge hvilke sider brukerne besøker. Opplysningene benyttes for å forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle nettstedet.

Den reviderte ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b. Sist oppdatert 01.01.2018.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan informasjonskapsler/cookies brukes på bamble.kommune.no. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. 

Formålet med cookies

Formålet med vår bruk av cookies er å innhente statistikk og informasjon om hvordan våre besøkende bruker nettsidene våre, slik at vi kan gi mest mulig relevant informasjon og en best mulig brukeropplevelse i fremtiden. 

Google Analytics

Nettstedet har siden lansering benyttet Google Analytics. I februar 2016 ble dette implementert gjennom innføring av Google Tag Manager.

Vi har  i Analytics:

  1. Aktivert anonymisering av IP-adresser
  2. Deaktivert innstillingen  Enable Display Advertising Features

Du kan reservere deg mot Google sine cookies ved å besøke denne siden

Informasjonskapsler som benyttes

ASP.NET_SessionId

Informasjonskapselen setter din sesjons-ID og gjør det mulig å vite at brukeren er den samme besøkende mellom ulike sidevisninger. Denne slettes når brukeren lukker nettleseren. Merk at brukeren vil få en ny ved neste besøk.

__utmz

Informasjonskapselen ser på hvor du kom fra (søkeord, nøkkelord, link etc.) når du landet på våre sider. Bamble kommune bruker Google Analytics for å lese slik informasjon.

__utma

Informasjonskapselen registrerer hvor mange ganger du har vært inne på våre sider.

__utmb og __utmc

Informasjonskapslene registrerer hvor lenge du befinner deg på våre sider, og hvor lenge du var der. Disse informasjonskapslene slettes når du forlater våre sider.

__utmt

Informasjonskapselen kontrollerer antall forespørsler. Disse slettes etter 10 minutter.

 


Hvordan unngå informasjonskapsler (cookies)

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som er blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dersom du velger å blokkere informasjonskapsler kan dette medføre at enkelte tjenester på våre nettsider ikke fungerer optimalt, eller at du ikke får tilgang til alle deler av vårt nettsted.

For mer informasjon, se nettvett.no: Slik administrerer du bruken av administrasjonskapsler (cookies)

Personvernombud

Personvernombudet skal jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggerne.

Kontaktinformasjon
Personvernombudet
Anne Marie Eliassen 
Bamble kommune
Postboks 80
3993 Langesund

Telefon 35 96 52 30
e-post: AnneMarie.Eliassen@bamble.kommune.no 

Hva gjør personvernombudet?

Personvernombudet skal blant annet å bidra til at virksomheten:

  • Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor.
  • Holder oversikt over opplysningene som behandles.
  • Gir innsyn til den opplysningene gjelder.
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningene.
  • Ber om samtykke fra de opplysningenegjelder før opplysningene blir behandlet.
  • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveier.
  • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
  • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for.

Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Personvernombudet arbeider med personvernspørsmål, for eksempel internkontroll og innformasjonssikkerhet. Mer konkret betyr dette håndtering av spørsmål om alt fra innsyn, retting og sletting til avviksmeldinger og personopplysninger på avveier.

Gjennom at Bamble kommune har et personvernombud er kommunen fritatt for meldeplikten som følger av personopplysningelovens § 31. Men konsesjonsplikten gjelder.

Mer informasjon om personvernombud finner du på Datatilsynets nettsider.

Sist oppdatert: 18. april 2018