Kulturskolen

 

Foto: John Mikal Guldager 

Velkommen til kulturskolen

Bamble kommune driver en god kulturskole med tilbud i flere kunstutrykk. Alle lærerne våre jobber for å gi barn og ungdom i Bamble fine kulturelle opplevelser. Hver uke, hver dag og hver time vi møtes. Det å gå i kulturskolen skal være en blanding av lek, moro og alvor. Vi hygger oss sammen, utfordrer hverandre og krever litt av hverandre. Resultatene kan bli strålende.

Du som lurer på om dette er noe for deg: Ta en tur på vår neste forestilling eller konsert og opplev den fantastiske gleden kulturskoleelevene utstråler. La deg inspirere og bli med!

Facebook      Instagram

Søknadsfrist: Du kan søke om elevplass hele året, men hovedopptaket har frist 01.06.2024.

Søk her:      Tidligere/Nåværende elev          Ny elev

Kontaktinformasjon
Bamble kulturskole   E-post
Adresse: Tønderveien 10a. 3961 Stathelle
Sentralbord Bamble kommune: 35 96 50 00

For de aller yngste (0-5 år)

Musikk fra livets begynnelse

Dette er et tilbud på dagtid for foreldre med barn fra 0-9 måneder. Kurset går over 8 uker. Her legges det vekt på musikkens betydning i den aller første tiden, der tilknytningen og det første samspillet mellom foreldre og barn spiller en viktig rolle. Gruppen møtes på Bamble bibliotek på dagtid onsdager. 

Musikk i Knehøyde

Dette er et tilbud på dagtid for foreldre med barn fra 9 - 24 måneder. Kurset går over 8 uker. Her legges det vekt på musikkens betydning i den aller første tiden. Gruppen møtes på Bamble bibliotek på dagtid onsdager.

Barnedans

Dette kurset er for barn på 4-5 år. Barna lærer enkle dansetrinn gjennom barnedanser, forberedende trinn og øvelser til klassisk ballett, kreative danseleker og improvisasjon. Barnedans er å danse og juble i vilden sky!

Skapende skriving

For barn og ungdom som liker å skrive eller ønsker å skrive mer. Du vil lære ulike teknikker og morsomme øvelser for å sette i gang kreativiteten, engasjementet og skrivelysten. Elevene skriver, leser, analyserer, diskuterer, fantaserer, utvikler tekster og egenskaper og bruker sin kreativitet. I faget vil elevene bli inspirert til å få sine idéer og tanker ut i ulike sjangre som dikt, skjønnlitteratur, sakprosa og dramatikk. Ord er magi som transporterer oss til andre verdener, andre sine tanker, og får oss til å forstå oss selv og verden vi lever i bedre. Om eleven ønsker det kan tekster fremføres på diverse arrangement og andre tekster kan ha som mål å bli brukt av teater- og filmelever. Vi møtes en gang i uka, på onsdager, i 2 timer. 

 • Antall: Maks 10
 • Alder: Fra 5. trinn
 • Tidspunkt: Onsdager, kl. 17.00-19.00
 • Sted: Bamble ungdomsskole

 

Film

Lyst til å lage film? På vårt filmtilbud får du et innblikk i hvordan en filmproduksjon foregår og får prøve deg både foran og bak kamera. Vi gir opplæring i hvordan du filmer, redigerer og lager manus, og om du ønsker å prøve deg som skuespiller er det mulighet til det. Sammen med de andre elevene er du med og lager filmer i ulike sjangre i løpet av skoleåret. Tilbudet er rettet mot ungdom fra 13 år og oppover. 

 • Antall: Maks 8
 • Alder: Fra 8. trinn
 • Tidspunkt: Onsdager, kl. 17.00-19.00
 • Sted: Bamble ungdomsskole

 

Teater

Teatergruppene i kulturskolen er delt inn i flere grupper:

 • Barneteater 1 (2. - 4. trinn)                   
 • Barneteater 2 (5. - 7. trinn)
 • Ungdomsteater (fra 8. trinn og eldre)    

I teaterundervisningen lærer elevene å jobbe med kropp, stemme og fantasi. Vi utvikler idéer, improviserer, mediterer, leker og øver på samarbeid. Elevene er med på å forme en forestilling som de spiller for publikum.

Teaterundervisningen foregår i aktivitetssalen på Bamble ungdomsskole.


I forbindelse med skuespill der vi trenger kostymer og kulisser samt noe scenearbeid, må vi be dere foreldre om hjelp. Det er en egen foreldregruppe som blir valgt av teaterforeldrene som har ansvaret for forestillingene sammen med kulturskolen.

Oversikt gruppetimer teater

Gruppe Tidspunkt Sted
Barneteater 2 (2-4. trinn) Mandag 18:00-19:00 Bamble ungdomsskole, aktivitetsalen
Barneteater 3 (5-7. trinn) Mandag 16:30-17:45 Bamble ungdomsskole, aktivitetsalen
Ungdomsteater 2 (8. trinn og eldre) Mandag 19:15-20:30 Bamble ungdomsskole, aktivitetsalen

Foto: Holger Lockertsen 

Dans

Danseundervisningen foregår i flerbruksrommet på Stathelle barneskole og i aktivitetssalen på Bamble ungdomsskole

Barnedans 4-5 år (barnehage)

Barna lærer enkle dansetrinn gjennom barnedanser, forberedende trinn og øvelser til klassisk ballett, kreative danseleker og improvisasjon.

Klassisk ballett

Klassisk ballett er grunntreningen for all scenisk dans. En time er bygd opp med gradvis oppvarming slik at men kan utføre de store sprangene på slutten av timen.Timenes innhold er tilpasset de ulike alderstrinnene.

Klassisk ballett 1 (1.-2. trinn)

Klassisk ballett 2 (3.-4. trinn)

Klassisk ballett 3 (5.-7. trinn)

Klassisk ballett 4 (ungdomsskole og vgs)

Jazz/Street

Jazzdans er preget av drivende rytmer, synkoper og attakker. Disse timene vil også inkludere elementer fra streetdance og hiphop med funky bevegelser, beats og populærmusikk.

Jazz/Street 1 (1.-2. trinn)

Jazz/street 2 (3.-4. trinn)

Jazz/street 3 (5.-7. trinn)

Jazz/street 4 (ungdomsskole og vgs)

Juniorkompani (5. trinn og eldre)

Rekrutteres fra de andre klassene av danselærer.

Oversikt gruppetimer dans

Gruppe Tidspunkt Sted
Jazz/Street 1 (1-2. trinn) Mandag 17:00-17:45 Stathelle barneskole, flerbruksrom
Jazz/Street 2 (3-4. trinn) Onsdag 18:50-19:35 Bamble ungdomsskole, dansesalen
Jazz/Street 3 (5-7. trinn) Mandag 18:45-19:35 Stathelle barneskole, flerbruksrom
Jazz/Street 4 (8. trinn og eldre) Mandag 16:00-17:00 Stathelle barneskole, flerbruksrom
Klassisk Ballett 1 (1-3. trinn) Onsdag 17:00-17:45 Bamble ungdomsskole, dansesalen
Klassisk Ballett 3 (4-7. trinn) Onsdag 17:45-18:35 Bamble ungdomsskole, dansesalen
Klassisk Ballett 4 (8. trinn og eldre Onsdag 16:00-17:00 Bamble ungdomsskole, dansesalen
Barnedans 4-5 år Mandag 18:00-18:45 Stathelle barneskole, flerbruksrom
Juniorkompani (5.trinn og eldre) Juniorkompaniet blir i skoleåret 24/25 plassert etter de andre kursene, enten på mandag eller onsdag.  Bamble ungdomsskole, dansesalen

* Det kan bli endringer på dansegruppene pga det er litt få påmeldte på et par av gruppene.

Foto: John Mikal Guldager 

Barne- og ungdomskor

Barnekor 

Ungdomskor

Korøvelsene foregår onsdag kveld på Bamble ungdomsskole.

I korene vil det bli lagt vekt på sangteknikk, og repertoaret velges ut fra barne-/ungdomsstemmen. Koristene blir kjent med egen stemme, og vil lære seg å bruke den på ulike måter. Gjennom korsangen vil barn og unge som ønsker å utvikle stemmen sin få et faglig tilbud.

I tillegg til ukentlige øvelser, gjennomføres det konserter og opptredener. Korene opptrer både sammen og hver for seg.

Oversikt gruppetimer kor

Gruppe Tidspunkt Sted
Barnekor (2-7. trinn) Onsdag 16:15-17:15) Bamble ungdomsskole, musikkrom
Ungdomskor (8. trinn og eldre Onsdag 17:30-18:45) Bamble ungdomsskole, musikkrom

Foto: John Mikal Guldager 

Musikk

Kulturskolen instrumentalopplæring på følgende instrumenter:

 • Tverrfløyte
 • Klarinett
 • Saxofon
 • Trompet/kornett
 • Alt-horn
 • Trombone
 • Baryton/euphonium
 • Tuba
 • Piano
 • Keyboard
 • Slagverk
 • Sang
 • Gitar
 • Bandsamspill (sang, gitar, bassgitar, keyboard, slagverk)

Vil du bli elev på kulturskolen?

Foresatt For at vi skal kunne registrere søskenmoderasjoner, er det viktig av søsken registreres med samme foresatt.

Mobiltelefonnummer Kulturskolen har et beskjedsystem som baserer seg på sms. Ved korte hastemeldinger, som ved avlysning av undervisning, vil vi sende en sms til mobiltelefonnummeret som blir oppgitt nederst på side 1 på søknadsskjemaet. Vær derfor nøye med at dette punktet utfylles.

Instrument Eleven må selv holde seg med instrument, da kulturskolen dessverre ikke har instrumenter til utleie. Pianoelever må ha piano å øve på, og keyboardelever må ha keyboard.

Tilleggsopplysninger Her kan det nevnes spesielle ting som kan hjelpe oss ved sammensetning av grupper. Ønsket tidspunkt for undervisningen kan oppføres. Eventuelle behov for tilrettelagt undervisning tas også med.

Skolekorps For dere som går i et skolekorps i kommunen, nevnes dette under merknader/ tilleggsopplysninger.

Hovedopptak er 01.06.2024, men vi tar i mot søknader hele året.

Søknadsskjema 

Elevpenger og annen info om elevplass

Når du får elevplass i kulturskolen, beholder du denne til du selv leverer en skriftlig utmelding eller går ut av videregående skole. Du må imidlertid bekrefte plassen hver vår.

Bindingstid

Man binder seg for et halvt år av gangen. Utmelding må skje skriftlig før 1. desember for vårsemesteret og før 1. august for høstsemesteret. Nye elever får tre ukers prøvetid fra første undervisningsdag. I denne perioden kan de fritt melde seg ut.

Overholdes ikke fristene betraktes semesteret som påbegynt og en må under normale omstendigheter betale full semesteravgift.

Betalingssatser for undervisning 2024

·        Elevavgift: Kr 1.975,- pr semester / 3.950,- pr år. Satsene indeksreguleres 1. januar hvert år.

·        Søskenmoderasjon: En av elevplassene betales fullt ut, 25% reduksjon på andre plasser. Samme moderasjon gis dersom samme elev har plass på flere kurs.

·        Moderasjon ved kort semester: Dersom semesteret blir avkortet mer enn 2 uker pga forhold som kulturskolen er ansvarlig for, gis det også reduksjon på elevavgiften. 

NB: Det gis bare en moderasjon per disiplin. Dersom elevene kvalifiserer for både moderasjon for flere kurs, søskenmoderasjon og moderasjon for kort år, velges den moderasjonen som er gunstigst for foreldrene. 

·        Kursene Musikk fra livets begynnelse og Musikk i knehøyde koster kr 960.- og går over 8 ganger. 120 kr pr gang.

·        Husstander med lav inntekt ordner kulturskolen støtte til via «Bli med- midler».

Bli med - midler

Bamble kommune ønsker at alle barn, ungdommer og unge voksne skal ha mulighet til å delta på kultur-, idretts- og fritidstilbudene som tilbys i kommunen. Kommunen har i den anledning opprettet bli med-midlene. Ordningen administreres av virksomhet for kultur.

Kulturskolen har en avtale om at familier som trenger det får støtte fra disse midlene til elevkontingenten til kulturskolen. Den som søker elevplass til kulturskolen, evt reregistrerer seg fra tidligere år, må markere dette i søknaden, og så ordner kulturskolen resten.

Søk "Bli med - midler"

Venteliste

Kapasiteten i kulturskolen er dessverre ofte mindre enn behovet for elevplasser. Skolen opererer derfor med ventelister. Du vil få beskjed om utfallet av høstens opptak i juli. Dersom det åpner seg en mulighet for elevplass i løpet av neste skoleår, vil vi gi beskjed om dette.

Lærerne på kulturskolen

John Mikal Guldager

Kulturskolerektor og fra 2021 leder for fritidsklubbene i Bamble. Hovedinstrument er trompet. Har utdannelse som messingpedagog og faglærer i musikk med fordypning i musikkformidling. Har i mange år dirigert både skolekorps og voksenkorps.

Ingrid Nåvik Grønlund

Utdanning som musikk- og korpedagog fra Universitetet Oslo, Hamar lærerhøgskole og sanger/sangpedagog fra Complete Vocal Institute. Har tidligere vært ansatt både i grunnskole, videregående skole og høgskole, men har de siste årene jobbet i kulturskolesystemet. Dirigerer Demenskoret i Bamble og studerer Musikk og helse ved Norges Musikkhøgskole.  

Bjørn Årseth

Keyboard, piano, trompet. Utdanning fra University of Northern Colorado (Master of Music). Jobber som småmessingpedagog og underviser også på piano/keyboard. Har erfaring som korpsdirigent, teatermusiker og musikklærer i grunnskolen.

Ronny Tegner

Keyboard, Bandsamspill. Utdanning fra konservatoriet i Kristiansand. Erfaring som frilans musiker i Pagan's Mind, og jobber ellers som lærer på Bamble ungdomsskole.

Eva Stadven Nilsen

Piano. Utdanning ved Musikkonservatoriet i Oslo og fra universitetet i Oslo/Høyskolen i Bø i fagene musikk, pedagogikk og norsk. Tidligere har hun drevet egen musikkskole gjennom mange år, men har siden 2000 undervist på Bamble Kulturskole. Jobber også som lærer på Stathelle barneskole.

Åse Røseth

Åse Røseth har en bachelorgrad i Dans, Kunst og Kulturformidling med fordypning i moderne/samtidsdans fra Den Norske Balletthøyskole (2009), samt Praktisk-pedagogisk Utdannelse i Dans fra Universitetet i Stavanger (2015).
Hun har mange års erfaring fra både undervisning, koreografi, skapende arbeid og prosjektledelse både nasjonalt og internasjonalt med ulike målgrupper og ferdighetsnivå. 

Nina Gromstad

Dirigerer morokoret, som er en del av Bamble kommunes DKS-tilbud

Steinar Borvik

Fløyte, saxofon og klarinett. Utdanning fra Høgskolen i Agder(musikkonservatoriet)rytmisk linje på saxofon. Jobber ellers som freelance musiker både nasjonalt og lokalt.

Frøydis Aslesen

Trombone, tuba, baryton, kornett og horn. Har også en stillingsprosent i administrasjonen som produsent. Utdanning fra Toneheim folkehøgskole, Universitetet i Stavanger og Det jyske musikkonservatorium i Aarhus. Hun har spilt i flere norske korps og orkestre, vært lærer ved flere kulturskoler, dirigert skolekorps og jobbet med Den kulturelle skolesekken. Hun spiller i Telemark messingensemble og Scheen jazzorkester.

Kristian Grennes 

Teaterlærer. Treårig utdannelse ved NISS - Skuespillerutdanningen(2003). Kristian jobber som skuespiller, produsent og teaterinstruktør. Han jobber også på fritidsklubbene i Bamble, er styremedlem i Porsgrunn kunstforening, og festivalsjef for Høstpunkt (kulturfestival i Skien).

Stig Sjøstrøm

Slagverk

Kristine Kilvik Mæla

Kordirigent, Sanglærer, Musikk fra livets begynnelse. Har bachelorgradene «Musikk, menighet og ledelse» og «Utøvende, rytmisk musikk» fra NLA høgskolen i Oslo. Blir ferdig med praktisk pedagogisk utdannelse våren 2023. Hun har vært vikar for Ingrid siden høsten 2022 og dirigert korene i kulturskolen og gjennomfører Musikk fra livets begynnelse-gruppene. Hun er også musikkprodusent og artist under navnet Kristine Kilvik og gir ut musikk og turnerer med bandet sitt.

Nenad Mihajlovic

Gitar

Sist oppdatert: 30. mai 2024
Kulturskolen