Politisk organisering

Ordføreren i Bamble 

Jon Pieter Flølo er ordfører i Bamble kommune, og han representerer Fremskrittspartiet. Ved siden av kommunens tjenester er de politiske og demokratiske prosesser kommunens viktigste oppgaver. Det politiske systemet drives med utgangspunkt i de politiske partiene. Ved kommunevalget hvert 4. år velges representanter til kommunestyret og andre politiske utvalg.  

Varaordfører er Lars Inge Rønholt som representerer Høyre.

 

Partier representert i kommunestyret

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig folkeparti
  • Rødt
  • Senterpartiet
  • SV- Sosialistisk venstreparti
  • Venstre

Råd og utvalg

Se oversikt her

Reglement for politiske organer

Reglement 2019-2023

Sist oppdatert: 06. oktober 2023