Politisk organisering

Ordfører Hallgeir KjeldalOrdfører i Bamble kommune

Ordfører i Bamble kommune heter Hallgeir Kjeldal og han representerer Arbeiderpartiet.

Ved siden av kommunens tjenester er de politiske og demokratiske prosesser kommunens viktigste oppgaver. Det politiske systemet drives med utgangspunkt i de politiske partiene. Ved kommunevalget hvert 4. år velges representanter til kommunestyret og andre politiske komiteer og utvalg.

Varaordfører er Torstein Dahl som representerer Senterpartiet

Partier representert i kommunestyret

  • Fremskrittspartiet
  • Arbeiderpartiet
  • Kristelig Folkeparti
  • Senterpartiet
  • Høyre
  • Rødt
  • Miljøpartiet De grønne
  • Sammen for Bamble
  • SV- Sosialistisk venstreparti

Medlemmer i kommunestyret med e-post

Råd og utvalg 2019 -2023

Eldrerådet

Formannskapet

Helse- og omsorgsutvalget

Kommunestyret - Medlemmer med epost

Landbruksutvalget

Oppvekst - og kulturutvalget

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Teknisk- og miljøutvalget

Vilt- og innlandsfiskeutvalget

Ungdomsrådet

Reglement for politiske organer

Reglement 2019-2023

Sist oppdatert: 01. mars 2023