Priser og gebyrer

SFO og Barnehage

SFO-satser fra 1. januar 2020
SFO 2020 30% 40% 60% 80% 100%
Opphold(+3%) 930 1240 1861 2480 3101
Kost(+2,7%)   87 131 175 219
Søskenmoderasjon (-35%) -326 -434 -651 -868 -1085

Når det gjelder kommunens tilbud «tre dager per uke fleksibel ordning» (60%), så må foresatte avklare med skolens SFO-leder hvilke dager som skal være gjeldende.
Det er kun dette tilbudet som er fleksibelt på dager. I de øvrige tilbudene skal det avtales faste dager..

Nye endringer må avklares med SFO i rimelig tid.
Det tas forbehold om at prisene kan bli endret.
Dagbarnsplass kan ikke benyttes som fast ordning, kun ved akutte behov. Det gis søskenmoderasjon – for barn nr 2 betales det 35% avslag av gjeldende satser og for øvrige barn 50%.
SFO-plassen beholdes til og med endt 4. årstrinn eller til oppsigelse skjer skriftlig (elektronisk skjema) fra en av partene – 1. april for inneværende skoleår, og 1. juli for kommende skoleår.

Barnehagesatser fra 1. januar 2020

BARNEHAGE 2020

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold

1568

1881

2195

2508

3135

Kost (+2,7 %)

155

155

307

307

307

Tillegg for redusert plass (er inkl)

150

150

150

150

 

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

-470

-564

-656

-752

-941

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

-784

-941

-1098

-1254

-1568

 

Informasjon om mulighet til å søke redusert foreldrebetaling i barnehage.
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

1. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke om en redusert pris.  Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

2. Rett til gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer
Bestemmelsen gir rett til fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke.
Fra 1. august 2019 gjelder ordningen for barn født i 2014, 2015, 2016 og 2017 og omfatter husholdninger med en samlet brutto, skattepliktig inntekt under kr. 548 500.   

Begge ordningene er søknadsbaserte.
• Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere som har felles barn eller bodd sammen 12 av de siste 18 månedene.
• Husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt må dokumenteres ved at siste års skattemelding (2018) legges ved.
• Dersom søker har skattepliktige person- eller kapitalinntekter som ikke er påført skattemelding, er man pliktig til å oppgi dette ved søknad.
• Er inntekten varig og vesentlig endret i forhold til skattemeldingen, kan annen dokumentasjon godtas i tillegg til skattemelding.
• Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

NB: Vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår, fra 01.08 til 31.07. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

For å få innvilget redusert foreldrebetaling fra barnehagestart i august 2019, må fullstendig søknad med gyldig dokumentasjon sendes Bamble kommune, Enhet for skole og barnehage innen 1. juli 2019. For søknader som kommer inn etter 1. juli, vil vedtaket gjelde fra måneden etter søknaden er innvilget.

Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling er 1. juli 2019.    Søknadsskjema her

Helse og omsorg

Omsorgstjenester (Prisliste Helse og omsorg 2020)

Abonnement for hjelp i hjemmet netto inntekt:

Pr.mnd

0 – 199.716 pr. år
199.717 – 299.574 pr. år
299.575 – 399.432 pr. år
399.433 – 499.290 pr. år
            > 499.291 pr. år

Kr.    210
Kr.    758
Kr.  1.422
Kr.  2.629
Kr. 3.406

NB! Abonnementet Kr. 210- pr. mnd halveres ikke

 

Timebetaling:

 

Hjemmehjelp pr. time

Kr.    412

Opphold i alders-og sykehjem:

 

Rehabililtering/kortidsopphold:
Kortidsopphold pr. døgn
Dag/nattopphold pr. dag/natt


Kr.    170
Kr.      90

Legevaktstjenester

 

Sykepleieråd ved frammøte/Konsultasjon
Ekspedisjonsgebyr ved salg av medisiner/materiell Materiell/medikamenter
Sårbehandling
Fjerning av fremmedlegemer
Pari-/oksygenbehandling
Kateter
DT og Tetavax
Journalutskrift

 

 

Egen prisliste

Andre tjenester

 

Sykepleietjeneste utenom hjemmet
Salg av materiell – ekspedisjonsgebyr
Materiell

Kr    57
Kr    22
Egen prisliste

Trygghetsalarm:

 

Etableringsgebyr
Leie pr. måned

Kr.  573
Kr.  261

Fotpleie:

 

Pr. behandling

 Kr. 480

Frisør:

 

Permanent
Vask/legging
Klipp
Vask/ klipp/ legg

Kr.  891
Kr.   299
Kr.   299
Kr.   489

Middag:

 

Stor porsj. med dess/suppe
Stor porsj. uten dess/suppe
Liten porsj. med dess/suppe
Liten porsj. uten dess/suppe
Risengrynsgrøt/kake
Eksisterende abonnement endres kun den 1. hver måned.
Husholdningspenger i Bofellesskap pr.mnd

Kr.     108
Kr.     89
Kr.     79
Kr.     62
Kr.     62


Kr. 3.193

Vask av tøy:

 

Pr. kilo tørt tøy
Abonnement: Sengetøy,håndkler,kluter pr.mnd bonnement: Sengetøy, håndkler, kluter og privat tøy pr. mnd

Kr.  54,00
Kr. 385,00

Kr. 767,00

Dammane Dagavdeling:

 

Pr.dag

Kr. 90

Transport:

 

Egenandel transport

Kr. 6 pr. km

Vaksinepriser (2019 priser)

Konsultasjonshonorar for personer ≥16 år

Kr.150

Boostrix-polio,

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio booster

Kr. 300

Tetravac

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio basisvaksinering

Kr. 300

Dukoral pr.dose

Kolera

Kr. 450

Stamaril

Gul feber

Kr. 400

Havrix adult

Hepatitt-A

Kr. 350

Havrix pediatric

Hepatitt-A

Kr. 300

Engerix B voksen

Hepatitt-B

Kr. 300

Engerix B barn

Hepatitt-B

Kr. 200

Twinrix voksen

Hepatitt A+B

Kr. 500

Twinrix barn

Hepatitt A+B

Kr. 400

Ixiaro

Japansk encefalitt

Kr. 850

Nimenrix

Meningokokk ACWY

Kr. 400

Verorab

Rabies

Kr. 550

Ticovac

Skogflått encefalitt

Kr 350

Ticovac junior

Skogflått encefalitt

Kr 350

Typhim

Tyfoidfeber

Kr. 250

BCG

Tuberkulose

Kr.0 KUN konsultasjonshonorar

Pneumovax

Pneumokokk

Kr. 400

Fluarix

Sesonginfluensa

Kr.150 UTEN konsultasjonshonorar

Teknikk og samfunnsutvikling

Kommunale avgifter

Vann

ALLE PRISENE ER INKL. MVA

2019

2020

VANN:

 

 

Tilkoblingsgebyr vann pr. tilkobling

125,-

125,-

 

 

 

Årsgebyr:    Fast del for alle abonnenter

2.527,-

2.706,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

1.252,-

1.372,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

1.642,-

1.800,-

Variabel del, hytte helårs (62,5 m3)

624,-

686,-

Variabel del, hytte 6 mnd (31,25 m3)

312,-

343,-

Variabel del hytte vannp.vann (15,62 m3)

156,-

171,-

 

 

 

Målt forbruk pr m3

10,01

10,98

Kloakk

AVLØP:

 

 

Tilkoblingsgebyr avløp pr tilkobling

125,-

125,-

 

 

 

Årsgebyr: Fast del for alle abonnenter

3.044,-

3.044,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

1.579,-

1.991,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

2.071,-

2.612,-

Variabel del hytte helårs (62,5 m3)

789,-

995,-

Variabel del hytte 6 mnd (31,25 m3)

395,-

498,-

 

 

 

Målt forbruk pr m3

12,63

15,93

 

 

 

Spyling av kloakk.

 

 

Timepris bil og mann

1.312,50

1.312,50

Tillegg for hjelpemann pr time

429,-

429,-

Septiktømming

SEPTIKKTØMMING:

 

 

Årsgebyr bolig – pris pr år.

 

 

0-2 m3 - tømmes hver år

4.393,-

4.393,-

Større enn 2 m3 – tømmes hvert 2.år

3.892,-

3.892,-

Tømming utenfor rute

812,50

812,50

Tømming - Tett tank pr m3.

596,-

596,-

Tømming - Minirenseanlegg pr m3

596,-

596,-

Ikke klargjort tank

812,50

812,50

Tilsynsgebyr private anlegg (avg.fritt)

367,-

367,-

 

 

 

Fritidsbolig.

 

 

Tømming slamavskiller/tank – pris pr tømming.

4.393,-

4.393,-

Feie- og branntilsynsgebyr

FEIE- OG BRANNTILSYNSGEBYR

 

 

Feie-og tilsynsgebyr

665,50

665,50

Godkjenning/kontroll av ildsted

538,-

538,-

Renovasjonsgebyr

RENOVASJONSGEBYR:

 

 

SORT DUNK

 

 

Årsabonnement                       45 ltr

45 ltr dunk er gått ut av produksjon og tilbys ikke lenger til nye kunder,Ved bytte av 45 ltr., settes 80 ltr ut.

1.916,-

2.179,-

”                                   80 ”

90 ltr er gått ut av produksjon og ved neste bytte settes 80 ltr ut.

2.573,-

2.926,-

”                                 140 ”

130 ltr er gått ut av produksjon og ved neste bytte settes 140 ltr ut.

2.900,-

3.400,-

240 ”

4.918,-

5.593,-

370 ”

7.479,-

8.506,-

660 ”

13.301,-

15.127,-

4 m3

79.048,-

89.899,-

5 m3

82.796,-

94.161,-

6 m3

99.355,-

112.994,-

 

 

 

GRØNN DUNK

 

 

Årsabonnement

140 ltr

339,-

386,-

240 ”

339,-

386,-

370 ”

858,-

978,-

660 ”

1.596,-

1.819,-

660 ” industri

2.055,-

2.343,-

4 m3

12.183,-

13.889,-

5 m3

12.579,-

14.340,-

6 m3

15.095,-

17.208,-

 

 

 

USORTERT SORT DUNK

 

 

Årsabonnement

90 ltr

3.215,-

3.665,-

140 ”

3.735,-

4.258,-

240 ”

6.150,-

7.011,-

370 ”

9.349,-

10.658,-

660  ”

16.630,-

17.208,-

 

 

 

Ekstratømming for ikke sortert inntil 370 ltr

625,-

625,-

Ekstratømming for ikke sortert 660 ltr eller mer

1.875,-

1.875,-

Ekstrasekken

20,-

20,-

Grovavfallsrute-bestillingstjeneste

250,-

250,-

Fritidsrenovasjon

2.030,-

2.314,-

Rabatt hjemmekompostering

-375,00

-375,-

Parkeringsgebyr

PARKERINGSGEBYR

 

 

Parkeringsgebyr Krogshavn - faste plasser pr år

1.088,-

1.120,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort hytter

800,-

800,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort dagsbesøkende

200,-

200,-

Parkeringsgebyr Krogshavn pr dag

20,-

20,-

Parkeringsgebyr Rognstranda pr dag

20,-

20,-

Parkering Valle pr døgn

50,-

50,-

Torgplasser

TORGPLASSER. (avg.fritt)

 

 

Torgplass – fast tildelt plass

524,-

539,-

Torgplass – tilfeldig plass pr dag

260,-

268,-

Plasser som disponeres etter kl 18.00

7.429,-

7.652,-

Leie av asfaltert areal som disp.24 t/døgn i min 1 mnd pr pr m2.

348,-

359,-

Leie av tilfeldig containerplass utover en uke, pris pr døgn

223,-

229,-

Gravesøknader

GRAVESØKNADER

 

 

Gebyr for gravesøknad

2.000,-

2.000,-

 

Gebyrregulativ for plan og byggesak 2019

Gjeldende fra 1.1.2019. Økningen fra 2018 er på 2,8 % i tråd med kommunestyrevedtak 97/18 og avrundet til nærmeste 50. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene.

Gebyrregulativ for plansaker 2019

A

GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2019:

2019

1 a

Oppstartsmøte:
Gebyr for oppstartsmøte godskrives ved fastsettelse av gebyr for plansaksbehandling dersom planforslaget sendes kommunen innen ett år etter avholdt oppstartsmøte

18 500

1 b

Behandlingsgebyr:
Fast gebyr for å ta sak til behandling

73 800

1 c

Arealgebyr:

Pr. 100 m² planareal <20.000 m²
Ved %-BRA > 100% eller BYA > 50% regnes gebyret ut per 100 m² BRA (BRA = bruksareal, BYA= bebygd areal, jfr. Miljøverndepartementets veileder H-2300)

1 200

 

Pr. 100 m² planareal >20 daa

700

1 d

Unntak fra gebyrer:
Følgende formål blir ikke gebyrbelagt:

 • Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelig og grav- og urnelunder, i områder for bebyggelse og anlegg, når det ikke legges til rette for høyere utnyttelse.
 • Offentlig vegareal
 • Grønnstruktur
 • Landbruks-, natur- og friluftsformål
 • Hensynssoner, når areal innenfor hensynssonene ikke kan brukes på regningssvarende måte.

 

1 e

Mindre endringer av reguleringsplaner etter plan- og bygningslovens § 12-14:

10 800

1 f

Behandling av planprogram:

40 100

1g

 

Urimelig gebyr.
Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan Rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.

 

Gebyrregulativ for byggesaker 2019

B

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2019

2019

2

Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl § 20-4:

2 a

Mindre byggearbeid på bebygd eiendom

5 200

2 b

Alminnelige driftsbygninger i landbruket

5 200

2 c

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

5 200

2 d

Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver

5 200

3

Rene eneboliger og fritidsboliger, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Gebyr betales pr enhet.

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

22 600

For hver igangsettingstillatelse

2 600

4

Sekundærleilighet i enebolig, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a) og g): Gjelder for egne boenheter med areal mindre enn 50 m² BRA. For større sekundærleiligheter betales gebyr i.h.t.

pkt. 5.

Gebyrregulativ for byggesaker 2019 forts...

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

5

Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig, blokk og andre boligtyper, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav

a) og g): Gebyr betales pr enhet

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

17 300

For hver igangsettingstillatelse

2 600

6

Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA.

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

For garasje, uthus og lignende over 70 m² betales et tillegg på kr. 100,- pr. m²

 

7

Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser.

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, inntil 70 m² BRA

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

Bruksareal mellom 70 m² og 400 m² BRA

10 300

Bruksareal over 400 m² BRA

15 650

8

For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales

gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst:

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

0 - 50 m²

kr. 9400,-

+ kr. 140,- pr. m²

 

51 - 100 m²

kr. 16 600,-

+ kr. 110,- pr. m² som overstiger 50 m²

 

101 - 200 m²

kr. 22 200,-

+ kr. 100,- pr. m² som overstiger 100 m²

 

201 - 400 m²

kr. 32 300,-

+ kr. 40,- pr. m² som overstiger 200 m²

 

401 - 600 m²

kr. 40 400,-

+ kr. 35,- pr. m² som overstiger 400 m²

 

over 600 m²

kr. 50 600,-

+ kr. 30,- pr. m² som overstiger 600 m²

 

For tilbygg/påbygg til bolig og fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser.

 

For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser

 

For hver igangsettingstillatelse

2 600

9

Fasadeendring, etter pbl § 20-1 bokstav c):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

 

 

10

Bruksendring, etter pbl § 20-1 bokstav d):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

Gjelder for bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m.

For bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr etter areal som angitt i punkt 8

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

11

Riving, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e):

Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning.

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 0 – 100 m² BRA

Over 100 m² BRA

 

5 200

10 300

For hver igangsettingstillatelse

2 600

12

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, etter pbl § 20-1 første ledd

bokstav f): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2 og 3

5 200

10 300

For hver igangsettingstillatelse

2 600

13

Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker:

Gebyr for lokal godkjenning av foretak der erklæring om ansvar ikke kan benyttes, jf.

forskrift ombyggesak § 11-4

2 600

Personlig godkjenning etter forskrift om byggesak § 6-8

2 600

Gebyrregulativ for byggesaker 2019 forts...

 

Avslag på søknad om lokal godkjenning av foretak

2 600

For arbeider unntatt gebyr etter pkt. 17 betales ikke gebyr etter dette punktet

-

14

Dispensasjonsbehandling, etter pbl kap. 19:

Gebyr for behandling av søknader om dispensasjon kommer i tillegg til ev.

byggesaksgebyr for selve tiltaket. Det betales et gebyr pr dispensasjon.

 

Dispensasjoner som krever regionale myndigheters uttalelser.

Søknader som er særskilt arbeidskrevende, som dispensasjon fra pbl 1-8 (100 m sone)

 

12 350

Dispensasjoner som krever regionale myndigheters uttalelser.

Søknader som er mindre krevende.

 

8 250

For mindre dispensasjoner i henhold til plan-og bygningsloven som behandles direkte i byggesaken.

Dispensasjoner knyttet til mindre tiltak som er fritatt for byggesaksbehandling.

3 100

Søknad om fravik fra Teknisk forskrift/krav jf. Pbl § 31-2 fjerde ledd

7 600

15

Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg, etter pbl § 20-1 første ledd bokstavene a), l), og

separate avløpsanlegg etter pbl § 27-2:

15a

Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns

søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 200

Tiltaksklasse 2 og 3

10 000

15b

Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns

søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 200

Tiltaksklasse 2 og 3

10 000

Ved veger lengre enn 500 m betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser

 

15c

Damanlegg og basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 200

Tiltaksklasse 2 og 3

10 000

15d

Røranlegg (vann, avløp, olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns

søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 200

Tiltaksklasse 2 og 3          for første ledning

10 000

For øvrige ledninger

5 200

For hver igangsettingstillatelse:

2 600

Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser

 

15e

Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

10 300

Tiltaksklasse 2 og 3

i tillegg kr. 120,- pr. løpemeter kaifront

20 800

Brygger på fritidseiendommer (tiltaksklasse 1)

5 200

For hver igangsettingstillatelse:

2 600

16

Vesentlige terrenginngrep, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav k):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

17

Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/ vare, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

Ved midlertidig installasjon i bolig settes gebyret til kr. 0,-

0

18

Skilt og reklameinnretninger, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

19

Endring i forhold til tidligere gitt tillatelse:

Endring i forhold til gitt tillatelse som krever nytt vedtak

2 600

20

Avslag på søknader:

Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning

 

21

Mangelfull søknad:

Gebyrregulativ for byggesaker 2019 forts...

 

Dersom kommunen må underrette søker eller tiltakshaver om mangler i søknad etter pbl

§§ 20-3, 20-4 eller søknad om dispensasjon etter pbl kap. 19 skal det betales et ekstra gebyr

1 200

22

Oppretting av grunneiendom, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav m):

Ved tillatelse til oppretting av grunneiendom betales det gebyr for hver tomt som skal

opprettes

5 200

Ved avslag på søknad om oppretting av grunneiendom betales det gebyr for hver tomt

som avslås

5 200

23

Ulovlig byggearbeid (ulovlig igangsetting):

For tiltak som er igangsatt uten byggetillatelse og /eller som er i strid med plan- og byningslovgivningen betales et gebyr etter den medgåtte tiden kommunen har hatt med oppfølging av ulovligheten. Gebyret skal også dekke alle ekstrautgifter

bygningsmyndighetene har fått som følge av ulovligheten.

 

Minstegebyr

5 200

Ut over minstegebyr betales det etter medgått tid, se pkt. 24.

 

Overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om byggesak kapittel 16 kan ilegges i tillegg.

 

24

Gebyr etter medgått tid:

Timepris

1 200

25

Avviksbehandling ved tilsyn:

For behandling av rapportert avvik, eller avvik som er avdekket gjennom kommunens

tilsyn

5 200

26

Miljøsertifisering av virksomheter (miljøfyrtårn):

Ved første gangs sertifisering

5 200

Ved resertifisering

2 600

27

Øvrig:

 • Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.
 • Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper nødvendige utgifter fra andre offentlige myndigheter/eksterne aktører.
 • Alle gebyrer skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres av administrasjonen.
 • Krav om gebyrer sendes tiltakshaver.
 • Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet. I kurante tilfeller kan det fravikes av administrasjonen.
 • Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med kommunestyrets vedtak.
 • Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som ligger til grunn og det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan Rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.
Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2019

Gebyrregulativet for Bamble er samordnet med Skien og Porsgrunn. Gebyrsatsene er ikke merverdiavgiftspliktige.

C GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN  2019

1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn                                                                                 Kr.

Areal 0 – 500 m²

23 000

Areal 501 – 2.000 m²

25 200

Areal over 2.000 m², økning pr. påbegynt da.

1 850

1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet

 

Areal 0 – 250 m2

8 350

Areal 251 – 500 m2

12 000

Areal 501 – 1.000 m2

16 050

Areal 1.001 – 2.000 m2

18 900

Areal over 2.000 m2 økning pr. påbegynt da.

1 850

1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal 0 – 500 m²

23 000

Areal 501 – 2.000 m²

25 200

Areal over 2.000 m², økning pr. påbegynt da.

1 850

1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

 

Areal 0 – 250 m²

8 350

Areal 251 – 1.000 m²

12 000

Areal over 1.000 m², økning pr. påbegynt da.

1 850

1.5 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom

 

Volum 0 – 2.000 m³

23 000

Volum over 2.000 m³, økning pr. påbegynt 1.000 m³

1 100

1.6 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid

 

Timepris

1 150

Minstepris

3 400

 

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1, 1.2, 1.3 og 1.5. I tillegg kommer forhåndsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

 

4 650

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av aktuelle gebyrsatser.

 

 

3. Grensejustering

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2019 forts...

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 

Areal 0 – 250 m²

8 350

Areal 251 – 500 m²

12 000

3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m³

 

Volum 0 – 250 m³

8 350

Volum 251 – 1.000 m³

12 000

 

4. Arealoverføring

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing (gebyr kommer i tillegg) gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 

Areal 0 – 500 m²

23 000

Areal 0 – 500 m² for samferdselsformål (SAK 10 § 4-3)

12 000

Arealoverføring over 500 m², økning pr. påbegynt 500 m²

1 150

4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

Volum 0 – 250 m³

18 900

Volum 251 – 500 m³

23 000

Volumoverføring over 500 m³, økning pr. påbegynt 500 m³

1 150

 

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter

4 650

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 100

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter

6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje.

For inntil 2 punkter

4 650

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 850

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, timesats

1 150

 

6.2 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet

Areal 0 - 500 m2

12 000

Areal 501 – 2.000 m2

13 600

Areal over 2.000 m2, økning pr. påbegynt da.

1 850

Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2019 forts...

7. Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

4 650

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

3 400

Billigste alternativ for rekvirent velges.

 

 

8. Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater

Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater utføres etter medgått tid

Timesats

1 150

 

9. Timepriser

 

Gebyr som ikke kan fastsettes etter foranstående satser beregnes etter medgått tid.

 

Timepris kontorarbeid

1 150

Timepris feltarbeid (inkludert forbruksmateriell)

1 450

 

10. Ekspedisjonsgebyr

Tilrettelegging for tinglysing av saker fra private som ikke innebærer ordinær oppmålingsforretning

3 400

 

11. Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

 

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

 

12. Betalingsbestemmelser

Gebyr skal betales til kommunekassa / kemneren etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betalingen skjer etter regulativet og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig rekvisisjon er poststemplet inn i administrasjonen.

 

Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bil- og evt. båtgodtgjørelse, adm. utgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser i marka.

 

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg.

 

Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.

 

 

13. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Dersom endringen innebærer at det er innkrevd et for lavt gebyr vil rekvirenten få et tilleggsgebyr.

 

Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2019 forts...

14. Statlige gebyrsatser (fastsatt av statlige myndigheter) *

Tatt med for oversiktens skyld

Matrikkelbrev inntil 10 sider

175

Matrikkelbrev over 10 sider

350

Sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter

0

Tinglysingsgebyr

525

 

15. Gebyr for behandling av seksjonering *

 

Gebyr pr. søknad:

 

Behandling av søknad om seksjonering

5 150

Behandling av søknad om reseksjonering

7 400

Tillegg ved befaring seksjonering/reseksjonering

2 200

Sammenslåing av seksjoner

0

 • Dersom uteareal skal seksjoneres, vil det måtte avholdes en oppmålingsforretning.
 • Gebyrer for denne vil da komme som tillegg i samsvar med satsene nevnt i pkt. 1.4 under gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven” ovenfor.
 • Dersom saken behandles kun etter eierseksjonsloven vil det påløpe gebyr for utarbeidelse av matrikkelbrev i samsvar med pkt. 14 ovenfor.
 • Ved avslag betales 50% av ovennevnte seksjoneringsgebyrer.
 • I tillegg betales det tinglysingsgebyr etter gjeldene satser.

 

Behandling av utslippssaker 2019

D

Behandling av utslippssaker 2019

 

1

Utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning basert på PE (personekvivalenter) og i henhold til forurensningsforskriften.

 

1.1

For utslipp mindre enn 50 pe gjelder følgende satser

 

 

0 - 10 pe 5 500

Kr. 5 650,-

 

11 – 25 pe 8 000

Kr. 8 250,-

 

26 – 50 pe 16 000

Kr. 16 450,-

1.2

Behandling av større utslippssaker i h.h.t forurensningsforskriften

Kr. 20 600,-

1.3

Søker / tiltakshaver kan belastes med utgifter til nødvendige
resipientundersøkelser, konsulentutredninger, annonsering m.v. Bamble

 

Konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven 2019

E

KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN 2019

 

1

Konsesjonssaker:

 

1.1

Enkle saker

2 100

1.2

Andre saker (eiendommer over 100 da/mislighold av konsesjonsvilkår

5 150

2

Delingsssaker etter Jordloven

850

 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

5

Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig, blokk og andre boligtyper, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav

a) og g): Gebyr betales pr enhet

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

17 300

For hver igangsettingstillatelse

2 600

6

Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA.

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

For garasje, uthus og lignende over 70 m² betales et tillegg på kr. 100,- pr. m²

 

7

Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser.

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, inntil 70 m² BRA

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

Bruksareal mellom 70 m² og 400 m² BRA

10 300

Bruksareal over 400 m² BRA

15 650

8

For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales

gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst:

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

0 - 50 m²

kr. 9400,-

+ kr. 140,- pr. m²

 

51 - 100 m²

kr. 16 600,-

+ kr. 110,- pr. m² som overstiger 50 m²

 

101 - 200 m²

kr. 22 200,-

+ kr. 100,- pr. m² som overstiger 100 m²

 

201 - 400 m²

kr. 32 300,-

+ kr. 40,- pr. m² som overstiger 200 m²

 

401 - 600 m²

kr. 40 400,-

+ kr. 35,- pr. m² som overstiger 400 m²

 

over 600 m²

kr. 50 600,-

+ kr. 30,- pr. m² som overstiger 600 m²

 

For tilbygg/påbygg til bolig og fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser.

 

For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser

 

For hver igangsettingstillatelse

2 600

9

Fasadeendring, etter pbl § 20-1 bokstav c):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

 

 

10

Bruksendring, etter pbl § 20-1 bokstav d):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

Gjelder for bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m.

For bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr etter areal som angitt i punkt 8

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

11

Riving, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e):

Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning.

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 0 – 100 m² BRA

Over 100 m² BRA

 

5 200

10 300

For hver igangsettingstillatelse

2 600

12

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, etter pbl § 20-1 første ledd

bokstav f): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2 og 3

5 200

10 300

For hver igangsettingstillatelse

2 600

13

Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker:

Gebyr for lokal godkjenning av foretak der erklæring om ansvar ikke kan benyttes, jf.

forskrift ombyggesak § 11-4

2 600

Personlig godkjenning etter forskrift om byggesak § 6-8

2 600

Kultur og oppvekst

Voksenopplæring

For betalende deltakere:
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap koster 20 000,- kr for 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap, inklusiv utgifter til eventuelle prøver. Det er mulig å dele beløpet opp. Kontakt oss for mer informasjon om timer og dager.

For alle:
Skolebøker og materiell: Alle må betale 300,- i depositum for hver undervisningsbok du låner (Noe annerledes for de som har grunnskolefag) Skrivebøker og skrivesaker er inkludert.

For de som bare skal ta norskprøven:
Muntlig prøve: 700,-
Skriftlig prøve: 750,-   eller 250,- pr. delprøve
Samfunnskunnskapsprøve: 700,-
Statsborgerprøve: 700,-
Avbestillingsgebyr: 200,- inntil en uke før prøven

Kulturskolen

Elevavgift

3.280 kroner pr år, betales i 2 terminer á 1.640 kroner.

Disse satsene indeksreguleres hvert år pr 1.1.

Moderasjon for flere kurs

En av elevplassene betales fullt ut, 25% reduksjon på andre plasser. Gjelder ved flere kurs og/eller søsken.

Det gis bare en moderasjon per disiplin. Dersom elevene kvalifiseres for både moderasjon for flere kurs, søskenmoderasjon og moderasjon for kort år, velges den moderasjonen som er gunstigst for foreldrene.

Moderasjon for ”kort” år i kulturskolen.

Dersom semesteret blir avkortet mer enn 2 uker pga. forhold som kulturskolen er ansvarlig for, gis det også reduksjon på elevavgiften.

Elevavgift lav sats

500 kr pr år, betales i 2 terminer á 250 kroner.

Moderasjonen gis til familier der et av følgende kriterier blir dokumentert med skriftlig ligningsutskrift. Det kreves dokumentasjon fra begge foreldre/foresatte evt. samboer:

 1. Husstander med en voksen + barn - med samlet brutto årsinntekt under kr. 340.000.
 2. Husstander med to voksne + barn - med samlet brutto årsinntekt under kr. 440.000.

For å få denne reduksjonen må brutto inntekt dokumenteres med spesifisert ligningsutskrift. Det kreves dokumentasjon fra begge foreldre/foresatte, evt. samboer.

MLFB

780 kr pr kurs

8 ukers kursSalg av tjenester til skolekorps:

Dirigenttjeneste for skolekorps

13.800 kr pr 10% stilling pr år, betales i 2 terminer á kr 6.900.

Disse satsene er indeksregulert i forhold til ordinære elevavgifter.

 

Satsen for en undervisningstime er i utgangspunktet 3 x elevavgiften. Korpsene får 30% rabatt på dirigenttjenesten og 13% rabatt på annen

undervisning.

Salg av undervisning til skolekorps.

8.600 kr pr time, betales i 2 terminer á kr 4.300.

Bamble bibliotek

Lånekort:

• Ved tap av lånekort må nytt lånekort bestilles. Dette koster kr. 10-.

Ved overskridelse av lånetiden betales gebyr etter følgende satser: Voksne    Barn

• 1. purring    40,-    20,-
• 2. purring    60,-    30,-
• 3. purring    100,-    50,-

Dersom det lånte materialet ikke blir levert til tross for 3 purringer, vil saken bli sendt videre til inkasso og låneretten vil bli inndratt.

Halen gård

Priser 2019

Helg (fra kl. 16.00 fredag til søndag kl. 22.00. Vask inkludert) Lokalleie    kr. 4460,-

Dagtid/kveld ukedager
M/vert    kr. 390,- pr. time
U/vert    kr. 275,- pr. time

Eks. Grenland havn ønsker et dagskurs. 08.00-15.00 m/vert. Dette vil da koste kr. 2730,- Mat kommer da i tillegg.

Utleie på kveldstid, men uten vert.
Eks. Bamble leseselskap leier Halen 4 timer. 18.00-22.00. Dette vil da koste kr. 1100,-

Interne kurs/møter
På interne kurs er lokaler på Halen Gård «gratis». Behov for vert må være avklart på forhånd. Kaffe/te/Twist    44,- kr pr. pers. (halv dag)
28,- kr pr. pers. (hel dag)

Mat kommer i tillegg, her er det kostpris, ingen fortjeneste.
Eks. PLØK har 3 timers møte, 10 ansatte. Dette vil koste kr.280,- (kaffe, te og twist) Mat kommer i tillegg.

Bamble kommune tilbyr både AvtaleGiro og eFaktura!

Betal regningen med AvtaleGiro   avtalegiro

AvtaleGiro gir følgende fordeler:

 • Du blir varslet minst 7 dager før forfall – da har du full kontroll med regningene dine
 • Din konto blir automatisk belastet ved forfall – du slipper å betale giroen i (nett)banken
 • Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt
 • Er ikke avhengig av at du har en nettbankløsning.

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro besørger banken at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Typiske regninger er kommunale avgifter, barnehage, sfo og andre tjenester fra kommunen. Alle banker i Norge tilbyr tjenesten.

AvtaleGiro trekk vil bli varslet på kontoutskriften din, eller direkte fra betalingsmottaker. Når du ser dette varslet første gang, betyr dette at avtalen om å betale med AvtaleGiro er på plass i banken din. Da vil neste, og følgende regninger bli betalt med AvtaleGiro. Enklere kan det ikke bli.

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle fremtidige prisjusteringer. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske fakturabeløpet.

Slik fungerer Avtalegiro

Hvordan komme i gang?
Ta kontakt med din bank for å skrive under på en avtalegiro avtale. Husk å ta med avtalekidnummer, som står på tilsendt papirfaktura. Avtalekidnummer kan også fås ved å kontakte kommunen.

Kommunen kan være behjelpelig med å fylle ut avtalegiro avtale. Formular kan fås hos oss. Vi hjelper til med å fylle ut. Du må signere og avtalen må leveres din bank.

Ønsker du å lese mer om AvtaleGiro gå inn på www.avtalegiro.no. AvtaleGiro kan også velges i kombinasjon med eFaktura.

Regningen rett i nettbanken   

efakturaForutsetningen for å få regningene som eFaktura er bruk av nettbank. Regningene vil bli sendt elektronisk til nettbanken der den skal behandles.

Fordeler for deg:

 • Du slipper å registrere beløp, kid- og kontonummer ved betaling.
 • Du velger selv når du vil gå inn å betale – med et enkelt tastetrykk.
 • Regningen oppbevares elektronisk i nettbanken. Du kan når som helst gå inn å se på regninger som er betalt eller som ligger til forfall.
 • Hvis du ønsker det, kan det varsles på e-post elles sms når en ny regning ligger klar i nettbanken.

OBS! Dersom du har flere nettbankløsninger vil fakturaen bli synlig i alle løsningene inntil fakturaen blir betalt fra en av nettbankene.

Hvordan komme i gang?
1. Enkleste metode: I de fleste nettbanker vil du få spørsmål om du vil motta eFaktura neste gang du betaler regning fra kommunen. Svar JA neste gang du får spørsmål om å få eFaktura fra Bamble kommune!

2. Aktiv metode: Logg inn i nettbanken. Finn fram til eFaktura og registrér en eFaktura avtale med Bamble kommune. Du trenger en eFaktura-referanse. Efaktura-referansen er lik kundenummer (se feltet R-kundenr. på giro) med ledende nuller foran
(totalt 8 siffer). Eksempel kundenr. 5432, eFakturareferanse 00005432.

Ønsker du å lese mer om eFaktura gå inn på www.efaktura.no. Efaktura kan også velges i kombinasjon med avtalegiro.

I Bamble kommune har vi fokus på miljø. Både AvtaleGiro og Efaktura er effektive og positive bidrag til miljøet. Si JA TAKK til avtale neste gang du betaler regningen fra kommunen!

Sist oppdatert: 14. juni 2019