Kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner

  • Bjerkenetunet (Vedtatt i koomunestyret den 13.9.2018 sak 65/18)

  • Nesjarveien (Vedtatt i Kommunestyret den 13.9.2018 sak 64/18)