Kunngjøring/varsel om oppstart:

Varsel om igangsetting av reguleringsendring av en mindre del av nordre Eikstrand vest for Langesundsvegen
og syd for Bunes i Bamble kommune, stadfestet 1964». (Frist for innspill 20.12.2017)

Varsel om oppstart av detaljregulering for Bjerkenetunet i Bamble kommune (Frist for innspill 3.11)

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for GBNR. 26/15 Nesjarveien 3 i Bamble Kommune

Varsel om igangsetting, endring av reguleringsplan for område ved Coop Herre

VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING OG FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE FOR GRASMYR

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Rådhusplassen på Stathelle