Kunngjøring/varsel om oppstart:

 Varsel om anbefalt Planprogram til Kommunedeleplan for kulturminner i Bamble.

 Varsel om oppstart av planarbeid Sandvika Vest - tiltetting av hytter gnr.29, bnr.2

Varsel om oppstart av Kongens Dam - Herre

Varsel om oppstart Rugtvedt - Surtebogen (gassvegen)

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan Hydal

Varsel om oppstart av detaljregulering, Øvre kåsa ved Sekkekilen

Varsel om oppstart av planarbeid - utvidet plangrense for Bunestoppen

Varsel om oppstart av planarbeid for Stathelle marina med tilhørende småbåthavn - gbnr. 107/116

Varsel om oppstart for endring av områdene H6 og H7 - Reguleringsplan Trosby-Kjøya- Plan ID 162 

Varsel om planoppstart og høring av planprogram for Strandgata 11 og 12