Planer på høring/til offentlig ettersyn

Planstategi og planprogram for 2020-2023, Formannskapets vedtak

Vedlegg 1 - Kunnskapsgrunnlag for Bamble kommune

Vedlegg 2 - Gjeldende planer i Bamble kommune 2020-2023

 

Høring og offentlig ettersyn av utbyggingsavtale Grasmyr- kunngjort 15. november

Områderegulering Frier vest

Detaljregulering Bunestoppen

Detaljregulering  Åsen -Stathelle Marina

Detaljregulering for FV.353 Rugtvedt - Surtebogen (gassvegen)

Detaljregulering - Rødlandet - del av gnr.85, bnr.3 - Hafsund

Detaljregulering Sundby - Gjømle

Detaljregulering Rådhusplassen - Stathelle

Langesund sør

Detaljplan Hydal 31/20 oog 31/54

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Bamble kommune har ny rusmiddelpolitisk handlingsplan ute til høring.

Høringsfristen settes til 03.01.20. Høringsinnspill sendes til Postmottaket og merkes "Rusmiddelpolitisk handlingsplan"