Kommunale avgifter

Alle prisene er inkludert mva.

Vann

VANN

2024

Tilkoblingsgebyr vann pr. tilkobling

125,-

Årsgebyr: Fast del for alle abonnenter

3.631,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

2.149,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

2.819,-

Variabel del, hytte helårs (62,5 m3)

1.074,-

Variabel del, hytte 6 mnd (31,25 m3)

537,-

Variabel del hytte vannpostvann (15,62 m3)

266,-

 

 

Målt forbruk pr. m3

17,19

Avløp

AVLØP

2024

Tilkoblingsgebyr avløp pr. tilkobling

125,-

 

 

Årsgebyr: Fast del for alle abonnenter

4.634,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

2.969,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

3.895,-

Variabel del hytte helårs (62,5 m3)

1.484,-

Variabel del hytte 6 mnd (31,25 m3)

742,-

 

 

Målt forbruk pr. m3

23,75

Septiktømming

SEPTIKKTØMMING

2024

Årsgebyr bolig – pris pr. år

 

0-2 m3 - tømmes hver år

4.531,-

Større enn 2 m3 – tømmes hvert 2.år

4.014,-

Tømming utenfor rute

1.036,-

Tømming - Tett tank pr m3.

761,-

Tømming - Minirenseanlegg pr m3

761,-

Ikke klargjort tank

1.036,-

Tilsynsgebyr private anlegg (avg.fritt)

434,-

 

 

Fritidsbolig

2024

Tømming slamavskiller/tank – pris pr. tømming.

3.625,-

Feie- og branntilsynsgebyr

FEIE- OG BRANNTILSYNSGEBYR

2024

Feie-og tilsynsgebyr

951,-

Godkjenning/kontroll av ildsted

574,-

Renovasjonsgebyr

Renovasjon i Grenland

Parkeringsgebyr

PARKERINGSGEBYR

2024

Parkeringsgebyr Krogshavn - faste plasser pr år

1.300,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort hytter

950,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort dagsbesøkende

300,-

Parkeringsgebyr Krogshavn pr dag

30,-

Parkeringsgebyr Rognstranda pr dag

30,-

Parkering Valle pr døgn

50,-

Torgplasser

TORGPLASSER. (avg.fritt)

2024

Torgplass – fast tildelt plass

593,-

Torgplass – tilfeldig plass pr dag

294,-

Plasser som disponeres etter kl 18.00

8.409,-

Leie av asfaltert areal som disp.24 t/døgn i min. 1 mnd. pr. m2.

395,-

Leie av tilfeldig containerplass utover en uke, pris pr. døgn

252,-

Gravesøknader

GRAVESØKNADER

2024

Gebyr for gravesøknad

3.000,-

Terminoppsett - Kommunale avgifter

Se terminoppsett

Standard terminoppsett er at gebyrene fordeles på 12 terminer.
Det er også mulig å velge 1 termin i året eller 4 terminer i året.

Dersom du ønsker å endre terminoppsett, må dette sendes skriftlig og merkes med «TERMIN gårds- og bruksnummer».  

Du får da en skriftlig bekreftelse/tilbakemelding fra Kommunalteknikk.

Epost: postmottak@bamble.kommune.no 
Post: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund    

Dersom du er bruker av avtalegiro, bør du samtidig sjekke om du har lagt inn en beløpsgrense som må justeres i forhold til endring av terminbeløpet.

Gebyrregulativ for plan og byggesak 2024

Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven,

matrikkelloven, forurensingsloven, konsesjonsloven og jordloven 

Lokal forskrift

Kapittel 1 -  Generelle bestemmelser

Kapittel 2 - Private planforslag (reguleringsplaner)

Kapittel 3 - Byggesak

Kapittel 4 - Eierseksjonering

Kapittel 5 - Matrikkelarbeid

Kapittel 6 - Utslippssaker

Kapittel 7 – Konsesjonssaker etter konsesjonsloven og delingssaker etter jordloven

 

Sist oppdatert: 06. februar 2024