Seksjonering/deling

Kontaktperson 

Brit Heimdal - tlf: 35 96 51 01 - Epost 

SEKSJONERING

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Seksjonering og deling av eiendommen

Dersom eiendommen kan deles, kan det være fordelaktig å dele i egne gnr./bnr. På denne måten unngår man en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Du må da søke om å dele eiendommen i stedet for.

Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

Hvordan søker jeg om seksjonering?

 1. Send søknadsskjema til kommunen. Vedlegg:
  • Situasjonsplan (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)
  • Plantegninger
  • Vedtekter

DELING AV EIENDOM

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom 
 1.  Bestill naboliste fra kommunen. (Digitale kartdata bestilles gjennom en
  web-tjeneste hos Infoland. Bestiller må registrere seg som kunde og får en
  bruker ID og passord. Tjenesten nås via www.infoland.no)
 2. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
 3. Send søknadsskjema til kommunen. Vedlegg:
  • Kart som viser ønsket grense.                         Kartbestilling
Sist oppdatert: 09. desember 2014