Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten

Skjærgårdstjenesten har ansvar for drift, vedlikehold og oppsyn av skjærgårdsparken. Parken utgjør totalt ca. 3000 dekar, hvorav ca. 1700 dekar omfattes av avtaler med private grunneiere. Disse arealene ligger hovedsakelig på øyene i Skjærgården. I tilknytning til skjærgårdsparken har kommunen anlagt to servicebygg for turister. Ett på Valle og ett på Kjønnøya.

Servicebyggene har dusj, toalett, vaskemaskiner etc. I tillegg har vi to servicebygg i Langesund, ett i Kongshavn og ett i Krogshavn.

Kontaktperson

Driftsansvarlig: Jan Kristoffersen - tlf: 91365018 - Epost

Sist oppdatert: 17. november 2014