Bruk av munnbind

Bamble kommunestyre vedtok 21. desember 2020 en lokal forskrift som blant annet omhandlet bruk av munnbind.

Forskriften som trer i kraft fra og med 21. desember kl. 18.00 pålegger alle å bruke munnbind ved besøk i butikker og på kjøpesentre, og ved bruk av taxi og annen offentlig kommunikasjon.

For øvrig er det påbud om bruk av munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å overholde avstandskravet på minst 1 meter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, og heller ikke for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Forskriften er gjeldende i en tidsavgrenset periode fra og med 21.12.2020 kl. 18.00 til og med 04.01.2021 kl. 24.00.

Se den vedtatte forskriften her

Veileder til lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune

Slik bruker du munnbind riktig 

Bruk av munnbind på flere språk

 

  

Sist oppdatert: 05. januar 2021