Kunngjøring av offentlige skattelister

 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 11. februar 2021 satsene for eiendomsskatt i 2021 (sak 1/21).

 

Skattelistene

Eiendomsskattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. mars 2021. Listene er tilgjengelig på Servicesenteret og på Bamble kommunes nettsider. Takstene gjeldene fra 1. januar 2021.

Skattesats (promille) og bunnfradrag

Kommunestyret har vedtatt differensierte skattesatser for 2021.
Den generelle skattesatsen er 4 promille.
For bolig-og fritidseiendommer 2,9 promille.
Bunnfradrag kr. 350 000 kroner.

Klagefrist

Skatteyter kan klage på eiendomsskattetaksten, etter Eiendomsskatteloven §19.
Klagefristen er seks uker fra 1. mars 2021.

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Telefon: 35 96 50 26

Postadresse: Bamble kommune
v/Eiendomsskattekontoret
Postboks 80
3993 Langesund

 

Les mer om eiendomskatt Bamble kommune

Sist oppdatert: 27. februar 2024