Feil på faktura

Sist oppdatert: 09. februar 2024

I januar er det lagt til grunn feil sats/bunnfradrag på renovasjonsgebyr og eiendomsskatt. Dette korrigeres på faktura for februar.

Renovasjon: Renovasjonsgebyret er en lovfastsatt avgiftsplikt som skal betales årlig etter kommunens vedtatte satser. Renovasjonsgebyret faktureres over månedlig faktura. På faktura for januar 2024 ble det lagt til grunn en feil sats. Dette korrigeres på faktura for februar. Du trenger ikke foreta deg noe og totalbeløpet for året blir korrekt. 

Se mer informasjon hos Renovasjon i Grenland

Eiendomsskatt: Kommunestyret vedtok 14.12.2023 at bunnfradraget for skatteåret 2024 skulle settes til kroner 400 000. På faktura for januar, ble det lagt til grunn feil bunnfradrag. Feilen er rettet opp i og korrigeres på faktura for februar. 

Priser på kommunale avgifter fra januar 2024 finner du her

Foto: Magdalena Mianowicz