Møtesteder ved bortfall av mobilnett

Sist oppdatert: 10. juni 2024

Hva gjør du hvis mobilnettet forsvinner over lengre tid og du trenger hjelp? Møt på ett av kommunens kontaktpunkter for å komme i dialog med nødetatene.

Når elektronisk kommunikasjon faller bort, kan det være vanskelig å komme i kontakt med familie, venner og nødetater. Derfor har Bamble kommune fire faste oppmøtesteder der innbyggere kan få informasjon og melde fra om behov for hjelp. Det er viktig at du kun møter på disse stedene hvis det er helt nødvendig.

Her kan du møte opp:

Halen gård - Skarpenordveien 23, 3970 Langesund
Bamble legevakt - Sykehjemsveien 1, 3960 Stathelle
Bamble brannstasjon - Nordbyveien 1, 3960 Stathelle
Vest-Bamble aldershjem - Nysteinveien 30, 3967 Stathelle

Møtestedene er bemannet av personell med tilgang og kompetanse på nødnett og sikringsradio.

Representanter fra Bamble kommune deltar jevnlig på sambandsøvelser i regi av Statsforvalteren, sammen med andre kommuner og ressurspersoner. Vi har også et godt og formalisert samarbeid med Grenlandsgruppen av Norsk Radio Relæ Liga (NRRL), som er radioamatørenes egen landsdekkende forening. Det kan du lese mer om her

På bildet: Stefan Pettersen fra NRRL og beredskapskontakt i Bamble kommune, Øystein Polland på sambandsøvelse med Statsforvalteren tidligere i år.