Tjenestekontoret for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Kontaktpersoner/saksbehandlere:

Tonje Rabben - tlf: 35 96 51 46  / 970 58 606 - Epost
Liv Os - tlf: 35 96 51 83  / 481 65 089 - Epost

Behandler søknader om støttetjenester for hjemmeboende barn og unge med nedsatt funksjonsevne i aldersgruppe 0-23 år.

Støttetjenester som vurderes etter søknad

Støttekontakt / Fritid med Bistand (FmB)

Avlastning - privat / kommunal ved Rugtvedt avlastningsbolig

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Omsorgslønn

Individuell plan (IP) / koordinator (fra 16 år -)

Søknadsskjema

Rugtvedt avlastningsbolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

I tillegg til privat avlastning har Bamble kommune en avlastningsbolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Tilbudet skal gi familier med særlig krevende omsorgsoppgaver muligheter for avlastning.

Kontaktperson

Avdelingsleder Anne Lise Nøkland - tlf: 35 97 93 15 - Epost

Brosjyre

Tjenestekontoret for barn og unge behandler søknad om avlastning. Bruk søknadsskjemaet over.

Tid til overs?

Tjenestekontoret for barn og unge (aldersgruppe 0-23 år) ønsker å høre fra deg som har tid til overs og kunne tenke deg å ta oppdrag som privat avlaster og/eller støttekontakt.

Brosjyre - privat avlastning/støttekontakt m.m.

Benytt skjema under for å søke om å ta oppdrag som privat avlaster og/eller støttekontakt hos oss. 

Søknadsskjema

Familienettet

Familienettet

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

Informasjon som gjelder voksne med nedsatt funksjonsevn

Helse og omsorg, virksomhet for administrasjon og utvikling

Virksomhet voksne funksjonshemmede

 

Under forsiden til nettsidene til "Helse og omsorg" kan du finne andre tjenester som kan være aktuelle for deg med nedsatt funksjonsevne. Uavhengig av alder kan dette f.eks. være Ledsagerbevis og TT-kort som du finner under "Andre tjenester".

Sist oppdatert: 28. mai 2015