Søknadsskjema - kultur og oppvekst

Skjema - elektroniske og pdf

På denne siden får du en oversikt over hvilke skjemaer Bamble kommune opererer med for kultur og oppvekst. Inntil alle de elektroniske skjemaene er tilpasset for Bamble, vil en del av skjemaene være lagt ut i pdf.

OBS! Ved booking av Skjærgårdshallen og andre idrettshaller må det bookes via Fri4 og ikke elektroniske skjema

Alle skjema - kultur

Arrangementsmelding (små arrangement)

Arrangementstillatelse - Søknad (store arrangement)

Arrangement- og prosjekttilskudd - Søknad 

Arrangementstilskudd - rapportskjema

Bli med-midler - Søknadsskjema

Bli med-midler - Rapportskjema

 

Driftstilskudd - Søknad

 

Kulturskole - søknad om inntak

 

Utstyrs- og aktivitetstilskud - Søknad


Utstyrstilskudd - rapportskjema


Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement 

Utleieskjema - Sentrumsgården - (pdf)

 

Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie

Spillemidler - søknad om forhåndsgodkjenning (idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning) - digitalt

 

Nominasjon priser og stipender

Alle skjema - Oppvekst

Henvisning til tverrfaglig team nivå 2   PDF     docx

Samtykkeerklæring     PDF  

Informasjon om IPLOS

IPLOS er et nasjoalt helseregister med data som beskriver ressurser og bistandbehov til de som søker om eller mottar nærmere definerte kommunale helse- og omsorgstjenester.

Informasjonsbrosjyre fra Helsedirektoratet

Sist oppdatert: 25. august 2020