Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Sentralbord: 35 96 50 00

Telefaks: 35 96 50 01

Servicetorget - tlf: 35 96 52 40

Epost til kommunen

Send sikker post til Bamble kommune

 

Bamble kommune anmoder alle innbyggere som ønsker å kontakte kommunen med  e-post,  om å ha postmottak som mottaker og saksbehandler som kopimottaker. Dette vil medføre at saksbehandler kommer raskere i gang med saksbehandlingen, ved at din henvendelsen blir registrert i kommunens saksbehandlingssystem av Service- og dokumentsenteret samme dag.

Vakttelefoner i kommunen 

 Legevakt

 tlf: 116 117

 Helse og omsorg tjenestekontoret

 tlf: 913 65 031

 Psykososialt kriseteam

 tlf: 952 51 211 / 481 64 952

 Vei, vann og avløpsvakt  tlf: 913 65 000
 Vegtrafikksentralen  tlf: 175
 Mattilsynet  tlf: 22 40 00 00
 Barnevernsvakta  tlf: 900 53 304
 Viltnemnda  tlf: 907 08 378     
 Beredskapskoordinator         

 tlf: 900 81 731

 Giftinformasjon

 tlf: 113/22 59 13 00


Nødnummer

 

Meldeskjema til barnevernet


Bekymringsmelding (offentlige ansatte)

Bekymringsmelding (private)

 

Kommunikasjonsrådgiver

Camilla Lindgren-Aspaas

Tlf: 35 96 53 24 

Mail: kommunikasjon@bamble.kommune.no

Finn ansatt / telefonliste

Telefonliste

Besøksadresse

Rådhuset
Kirkeveien 12
3970 Langesund

Åpent alle hverdager kl. 07.30 - 15.00

Post- og fakturaadresse

Bamble kommune
Postboks 80
3993 Langesund

Sist oppdatert: 08. oktober 2021