Søknadsskjema - Oppvekst

Søknadsskjema - Barnehage

Søk barnehageplass

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Barnehage - kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte

Barnehage - søknad om godkjenning

Søknadsskjema skole

Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging

Fravær - krav om sletting av gyldig fravær

Grunnskole - Fritak fra vurdering i enkeltfag

Grunnskole - innmelding 1. trinn

Karakterer - klage

Leksehjelp - Påmelding/endring/avmelding

Permisjon fra undervisning - søknad

Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak

SFO - Innmelding, endring, oppsigelse

SFO - påmelding til SFO for feriedager

Skole - elevinformasjon og samtykke fra foresatte

Skole - melding om skolebytte ved flytting

Skole - søknad om bytte av skole

Skoleskyss - søknad

Sist oppdatert: 17. juni 2021