Oppvekst

Åpner dører mot verden og framtida

Enhet for oppvekst har som målsettinger at alle barn skal bli vinnere i eget liv, at alle barn skal
oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet, at alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø, og at alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet.

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef: Bjørg Rein

Telefon: 35 96 50 30

Send e-post

Vedtekter / retningslinjer / forskrifter

Barnehage

Plan for trygt og inkluderende barnehagemiljø

Skole

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Kunnskapsløftet - foreldrebrosjyre

Foreldreutvalget for grunnskolen

Feriereglement

Informasjon om og innlogging i Visma Flyt

Temahefte

Miljøterapeut i skole og fritid

Alle skolene i Bamble kommune har hver sin miljøterapeut som er der for alle elever. Miljøterapeuten skal hjelpe til og skape et godt og trygt skolemiljø samt å forebygge mistrivsel, konflikter, mobbing, rus og andre sammensatte sosiale problemer blant elever.   Miljøterapeutene har tid til å snakke og lytte til elever som trenger det, og de kan være en støtte i en periode eller i saker som oppleves som vanskelig for elever. Miljøterapeutene er også fast medlem av skolens Kompetanseteam. De samarbeider med de ansatte på skolen, hjemmet, helsesykepleier og andre instanser der det trengs for å gi enkelte elever eller grupper best mulig tilbud om hjelp og støtte så tidlig som mulig. De er også med på å arrangere ulike aktiviteter og ferietilbud rettet mot barn og ungdom utenom skoletiden. Miljøterapeutene på ungdomsskolen jobber også opp mot kommunens ungdomsklubber ved behov.           

Sist oppdatert: 02. juni 2023