Grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne

Grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne
Grunnskoleopplæring for voksne er opplæring i fag som fører frem til grunnskoleeksamen. 

Hvem kan søke? Vilkårene etter §4A

Du må være over opplæringspliktig alder.
Du må ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §3-1.
Du må ha lovlig opphold i Norge.
Du må ha behov for grunnskoleopplæring.

Opplæringen er på dagtid. Vi tilbyr fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. Opplæringen går over minimum 1 år, avhengig av tidligere utdanning, språknivå og ditt behov.

Elevene har rett til lån og stipend etter Lånekassens regler.

For minoritetsspråklige søkere anbefaler vi at søkeren har bestått språktester på A2-nivå og har noe bakgrunn i engelsk og matematikk.

Vi har koordinator/rådgiver som kan gi deg råd og veiledning om hvilke fag eller nivå du bør søke.

Hvis du har spørsmål eller behov for mer informasjon, ta kontakt med Bamble voksenopplæring:

Hilde Stiansen tlf. 92024345  epost: hilde.stiansen@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 17. juni 2021