Miljøterapeut i skole og fritid

Alle skolene i Bamble kommune har hver sin miljøterapeut som er der for alle elever. Miljøterapeuten skal hjelpe til og skape et godt og trygt skolemiljø samt å forebygge mistrivsel, konflikter, mobbing, rus og andre sammensatte sosiale problemer blant elever.  

Miljøterapeutene har tid til å snakke og lytte til elever som trenger det, og de kan være en støtte i en periode eller i saker som oppleves som vanskelig for elever.

Miljøterapeutene er også fast medlem av skolens Kompetanseteam. De samarbeider med de ansatte på skolen, hjemmet, helsesykepleier og andre instanser der det trengs for å gi enkelte elever eller grupper best mulig tilbud om hjelp og støtte så tidlig som mulig. De er også med på å arrangere ulike aktiviteter og ferietilbud rettet mot barn og ungdom utenom skoletiden. Miljøterapeutene på ungdomsskolen jobber også opp mot kommunens ungdomsklubber ved behov.  

Sist oppdatert: 05. januar 2021