Sentral skolerute

OBS! Dette er den sentrale skoleruta UTEN tilpasning for den enkelte skole. Gå inn på din egen skole for å se skolerute for din skole!

Skoleruta 2020 - 2021

Skoleruta 2021 -2022

Skoleruter 2020-2021

Grasmyr ungdomsskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole - Barnetrinn

Herre skole - Ungdomstrinn

Stathelle barneskole

Rønholt skole

Rugtvedt skole - Barnetrinn

Rugtvedt skole - Ungdomstrinn

Langesund barneskole