BAMBLE KOMMUNES PLANSTRATEGI FOR PERIODEN 2016 – 2019

Bamble formannskap har i sak 58/16 den 2. juni 2016 vedtatt å sende utkast til planstrategi 2016-2019 på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 10.1

Høringsfristen er satt til 25. juli 2016.  Evt. spørsmål kan rettes til rådgiver i PLØK, Per kr. Nilsen, telefon 35965072 / 91365023  

Planstrategi