Bamble lensmannskontor under vurdering

Politiet vurderer å legge ned Bamble lensmannskontor, men det blir ikke uten kamp.

PolitireformenNærpolitireformen er en stor og omfattende reform med mål om å sette Politiet i bedre stand til å løse oppgavene sine. Å skape et politi som i større grad settes i stand til å respondere raskt, effektivt og med høy kvalitet er positivt. Det er per i dag nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 15 lensmenn i Telemark som skal komme frem til et råutkast for fremtidig organisering. Dette råutkastet skal etter hvert bunne ut i en rapport som skal legges på høring, før politimesteren skriver sin endelige innstilling.

Forslaget går blant annet ut på at Bamble lensmannskontor skal plasseres i Kragerø for deretter å ligge under «Vestmar» politidistrikt. Bamble kommune mener dette forslaget vil svekke den samlede beredskapen i kommunen som er bygget opp over mange år. Alternativet til kommunen er å legge inn søndre del av Porsgrunn sitt distrikt til Bamble, som betyr at Bamble får en middels stor politistasjon med nedslagsfelt til rundt 30.-40.000 innbyggere. Dette er basert på at Porsgrunn kommune ikke har egen politistasjon, men ligger under Skien i dag. Ordfører Robin Kåss fra Porsgrunn kommune er også positiv dette forslaget.

Bamble lensmannskontor består i dag av 11 ansatte, hvorav 3 er sivile og 8 er politi. Totalt sett er det 22 lensmannskontorer i Telemark, hvor 9 er foreslått nedlagt. Bambles kontor er det eneste kontoret som er under sterk tvil. Lensmann Sverre Walle uttrykker at han svært gjerne beholder kontoret på Brotorvet og ser positivt på å ta ansvar for deler av Porsgrunn. Han sier det blir helt feil og en veldig unaturlig retning for politiet å dra sørover mot Kragerø. Responstiden til politiet skal ikke overskride 20 minutter, det vil den gjøre om politiet må komme fra enten Skien eller Kragerø.

Bamble kommune sammen med Bamble lensmannskontor håper og tror at arbeidsgruppen som jobber med dette vil lytte til argumentene som kommer inn.