Bibliotekplan 2017-2020

Ny bibliotekplan for 2017-2020 legges ut på høring disse dager.

Dette er en ny plan for Bamble bibliotek og litteraturhus og vil være et viktig styringsdokument for den videre retningen og utviklingen av biblioteket. Planen inneholder temaer som litteraturhussatsning, formidling, lokalisering, integrering og digitalisering.
Høringsfristen er 14. desember.

Bibliotekplan 2017-2020


Bibliotekplan

Sist oppdatert: 05. mars 2018