Brannsikringsprisen gikk til Bamble

Kirkeverge i Bamble, Astrid Gundersen mottok prisen fra Frank Grimstad i KA (t.v) og Svein Rødskog i KNIF

Brannsikringsprisen 2016Bamble kirkelige fellesråd har vunnet brannsikringsprisen 2016. Prisen ble i dag utdelt på KAs høstkonferanse.
Bergen Kirkelige Fellesråd ved Akasia vant hederlig omtale for sitt arbeid med sikringsmanual for Mariakirken.

I begrunnelsen fra juryen heter det at Bamble kirkelige fellesråd har tatt sikkerhet på alvor, og i en årrekke jobbet for å få et godt brann- og tyverisikringsnivå for sine kirkebygg.

De har arbeidet overfor kommunen for å få midler til å gjennomføre et større prosjekt med installering av vanntåkeanlegg i Bamble og Herre kirke i 2013. I begge kirkebyggene er det også installert utvendige dyser for å imøtekomme trusselen med påtenning, da påtenning er årsak til mer enn 50 % av alle kirkebranner.

I tillegg har de installert både brann og tyverialarmer, samt elektriske låssystem. De har utarbeidet gode rutiner for sikring, risikovurdering og jevnlige kontroller, etablert flombelysning og låst fast søppelkonteinere i god avstand fra kirkebygget. De har også jobbet med forebyggende tyverisikring ved å registrere inventaret, slik at det blir sporbart og dermed mindre attraktivt å stjele.

Bamble kirkelige fellesråd forvalter fire kirkebygg. To av disse er listeført: Bamble kirke fra 1845 , som er Norges første gotiske kirke, og Herre kirke fra 1905.

Prisen er 25 000 kr som går til tiltak av sosial eller faglig karakter, eller arbeidsmiljøtiltak i staben i den aktuelle virksomheten. I tillegg får prisvinneren også et grafisk trykk av kunstneren Øivind Sand.

KA har i samarbeid med forsikringsselskapet Knif Trygghet etablert brannsikringsprisen. Prisen tildeles fellesråd (eller menighetsråd i ettsognskommuner) som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg. Du kan lese mer om prisen her.