DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN

Velkommen til konsert i Stathelle kirke.

Gratis billett for de som har passert pensjonsalder.

Det er begrenset antall plasser og det er påmelding til servicetorget på tlf. 35 96 50 00

Påmeldingsfristen er innen fredag 9. desember kl. 11.00

Julekonsert