Dialogmøte om ny strategisk næringsplan

Vekst i Grenland og Grenland Næringsforening inviterer næringslivet til dialogmøte om ny strategisk næringsplan

Vekst i Grenland og Grenland Næringsforening inviterer regionens næringsliv til dialogmøte om ny
strategisk næringsplan 29.februar 2016. Les mer på Vekst i Grenland sine nettsider.

Vekst i Grenland

Påmelding fortløpende og senest innen 22. februar 2016 

Påmelding

 

Grenlandsbrua