Drømmestipendet 2016

Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Søknadsfrist for å delta: 12. februar.

Stipendordningen
Drømmestipendet består av 100 stipendier à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Målgruppen er enkeltpersoner eller grupper som er opptatt av å få realisert ”en drøm”. Øvre aldersgrense er 20 år – født 1996 eller senere og hjemmehørende i Bamble.

Aktuelle uttrykksformer erDrømmestipendet 2016 (ill.foto)

  • musikk
  • billedkunst
  • drama/teater
  • standup
  • revy
  • dans
  • foto/film
  • litteratur
  • …eller annet

Søknad
Søknad må inneholde beskrivelse av den ”drømmen” du/dere ønsker å realisere samt vedlagt digital dokumentasjon i form av f.eks lydfil, bildefil, videofil eller annet. Den må også inneholde ett bilde av deg.

Ta kontakt med servicetorget i Bamble kommune for søknadsskjema. En jury bestående av fagpersonell ved kulturskolen vil velge ut Bambles kandidat til stipendet. 

Søknad og bilde/lydfiler må sendes kulturskolen innen torsdag 12.februar 2015

Mer informasjon her

Søkerinformasjon - 2016

Søknadsskjema