Du må ha tillatelse for å lage sandstrand

Påfylling av sand på egen eiendom vil i de fleste tilfeller være søknadspliktig

Av hensyn til belastningen kunstige sandstrender kan ha på de lokale naturverdiene ønsker Fylkesmannen å bidra til mer kunnskap om dette hos kommunene, tiltakshavere og privatpersoner.

Les mer!          Se også!

Sist oppdatert: 05. mars 2018