Ekstra gruppeledermøte mandag 7. mars 2016

Det blir ekstra gruppeledermøte på ordførers kontor mandag 7. mars 2016 kl. 12.00!    - Tema: Grenlandssamarbeidet - veien videre.

Mandag 7. mars 2016 kl. 12.00 innkalles det til ekstraordinært gruppeledermøte på ordførers kontor.

  • Tema: Grenlandssamarbeidet - veien videre.