Ekstra møte i RFF

Ekstra møte i RFF (Rådet for mennesker med nedsatt funnksjonsevne) fredag den 18.3.

TEMA: Organisering av tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser.

TID: Fredag 18.3. kl. 11:00

STED: Formansskapssalen Bamble rådhus

Sist oppdatert: 05. mars 2018