Elin Bredsand mottok sykepleierprisen 2016

Elin Bredsand, kommunens kreftkoordinator ble nominert og kåret til Sykepleierprisen 2016.05.13

Elin Bredsand

Formålet med prisen er at den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleierkvalitet i praksis og/eller i teoretisk utvikling, samt stimulere til et godt og inspirerende læringsmiljø for sykepleiere og sykepleierstudenter. Prisen skal fremme anerkjennelse og sykepleierkompetanse.

Prisen deles ut til en sykepleier, forsker, leder eller en gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle kvaliteten i sykepleierfaget.

Bamble kommune gratulerer Elin Bredsand med prisen.

Sist oppdatert: 05. mars 2018